zpět
Jindřich Freiwald

*1890 Hronov – †1945 Praha

V roce 1913 po studiích na Vyšší průmyslové škole stavitelské nastoupil na Akademii výtvarných umění, kde pokračoval jako žák Jana Kotěry. Podobně jako jiní architekti prošel vývojem od secese, přes art déco ke konstruktivismu a funkcionalismu. S architektem Jaroslavem Böhmem založil úspěšný projekční ateliér Freiwald – Böhm. Věnoval se návrhům staveb dělnických a hornických kolonií, bloků činžovních domů, které měly odpomoci v bytové nouzi, a také rodinných domů. Ve 20. a 30. letech navrhl také řadu spořitelních budov, pojišťoven a divadel určených pro venkovská města. Jindřich Freiwald zahynul na konci války, kdy jej v květnových bojích údajně zastřelili nacisté. Firma Freiwald – Böhm, která zanikla v roce 1948, projektovala také několik staveb pro Pardubice. V těsné blízkosti železničního nádraží v oblasti tzv. Nového města Freiwaldova firma navrhla fasády některých činžovních domů na náměstí Legií a v přilehlé Havlíčkově ulici. Na náměstí to byly domy pro poštovní zaměstnance a vojenské gážisty (čp. 1 113, 1 114 a 1 088), kde „před líc fasády… předsadil masivní, na konzolách vyzvednuté rámce… vrcholící obloučkovou atikou“. V Havlíčkově ulici navrhl tři obytné domy (čp. 1 000, 1 035 a 1 040) se zajímavě plasticky řešenými fasádami, z nichž některé mají rondokubistické prvky a někdy působí až manýristickým rázem. Freiwald v Pardubicích realizoval kromě jiných staveb také rodinnou vilu továrníka Ganze na rohu Jahnovy a Jiráskovy ulice (čp. 9). Spolupráce Freiwalda s městem skončila nešťastně roztržkou se správou města, která se cítila uražena architektovým srovnáním Pardubic s Hradcem Králové, z něhož vyšly Pardubice mnohem hůře.

 
___________________________________________________________________________________________________________


Realizované práce Jindřicha Freiwalda na okrese Pardubice:

– Činžovní domy, nám. Legií čp. 1 113–1 114, 1 080 (1924–1926)

– Obytný činžovní dům manželů Kratochvílových, Havlíčkova čp. 1 000 (1922–1923)

– Obytné domy v Havlíčkově ulici čp. 1 035, 1 040 (1923–1924)

– Rodinná vila továrníka Ganze na nároží Jiráskovy ulice a Jahnovy třídy, čp. 9 (1921)

– Dům zvěrolékaře Hostýnka ve Štrossově ulici, čp 126 (1922)


________________________________________________________________________________________________________________________
Pro náhled klikni na obrázek

 


 

Činžovní dům na náměstí Legií

Jindřich Freiwald, 1924–1926
Foto: Štěpán Bartoš

Státní okresní archiv Pardubice, Sbírka fotografií a negativů, nezpracováno


Pro náhled klikni na obrázek


Plán domu pro vojenské gážisty v Pardubicích na náměstí Legií

Hlavní průčelí
Firma J. Freiwald – J. Böhm, 1925
Plánografický tisk, doplněno tužkou
Měřítko 1 : 100

Úřad městského obvodu Pardubice I, stavební úřad

 
Pro náhled klikni na obrázek


Plán obytného činžovního domu manželů Kratochvílových v Havlíčkově ulici

Autoři neuvedeni, 1923
Hlavní průčelí, řez
Plánografický tisk, kolorováno
Měřítko 1 : 100

Státní okresní archiv Pardubice, Městský národní výbor Pardubice, kt. 141


 
Pro náhled klikni na obrázek


Plán obytného domu pro státní zaměstnance na náměstí Legií

Hlavní průčelí
Firma J. Freiwald – J. Böhm, 1925
Plánografický tisk
Měřítko 1 : 100

Státní okresní archiv Pardubice, Okresní správní komise Pardubice, kt. D7Pro náhled klikni na obrázek


Severní strana nám. Legií s domy navrhnutými firmou Freiwald – Böhm

Fotografie

Východočeské muzeum v Pardubicích

zpět