Vítejte na stránkách Státního oblastního archivu v Zámrsku

  • Kontakty na organizační útvary
  • GDPR v našem archivu
  • Stěhování archiválií ze Zámrsku do Hradce Králové
  • Aktuální upozornění: Badatelna SOkA Hradec Králové a Oddělení archivní metodiky, předarchivní péče a správy podnikových fondů Hradec Králové na adrese Škroupova 695 bude od 19. 8. 2019 uzavřena. Od 26. 8. 2019 probíhá v budově archivu rekonstrukce a rozšíření badatelny a dalších prostor. V průběhu září bude zprovozněna náhradní badatelna v depozitáři v Kovové ulici 1096 na Slezském Předměstí v Hradci Králové. Termín otevření a způsob provozu náhradní badatelny bude upřesněn. Děkujeme za pochopení.
  • Přesun ředitelství: od května 2019 má ředitelství nové sídlo v Balbínově ulici 821/8 v Hradci Králové. Viz výše Kontakty na organizační útvary

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/