Vítejte na stránkách Státního oblastního archivu v Zámrsku

 • Kontakty na organizační útvary
 • GDPR v našem archivu
 • Stěhování archiválií ze Zámrsku do Hradce Králové

 • Fungování archivu a styk s veřejností od 1. září 2020
 • Na základě opatření ministerstva vnitra a ministerstva zdravotnictví ve vztahu k podmínkám činnosti archivu jsou stanoveny následující podmínky provozu archivu:
  1. Činnost archivu pokračuje v běžném rozsahu za současného dodržení příslušných provozních a hygienických opatření.
  2. Úřední hodiny u všech archivních organizačních útvarů: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin. Úřední hodiny u ředitelství a Ekonomicko-provozního oddělení Pardubice: pondělí až pátek od 8.00 do 14.00 hodin.
  3. Uvedené úřední hodiny jsou určeny pro předem objednané bádání v badatelnách archivu. Dále jsou určeny pro úřední jednání, která nelze vyřídit písemně, elektronicky (e-mailem, datovou schránkou) či telefonicky, přičemž k těmto jednáním není nutné objednávání předem.
  4. Bádání, jeho datum a čas je nutné předem odsouhlasit ze strany archivu i klienta. K objednání do badatelny příslušného oddělení použijte tento kontaktní formulář.
  5. Bádání a jednání budou probíhat za aktuálně platných hygienických opatření. Od 1. září 2020 je nutné používat ochranné prostředky dýchacích cest a musí být dodrženy odstupy mezi klienty alespoň 2 metry. Další podrobnosti najdete v pokynu ředitele archivu zde.
 • Nejaktuálnější informace naleznete vždy na této stránce. Děkujeme za pochopení.

 • Přesun ředitelství: od května 2019 má ředitelství nové sídlo v Balbínově ulici 821/8 v Hradci Králové. Viz výše Kontakty na organizační útvary

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/