Vítejte na stránkách Státního oblastního archivu v Zámrsku

  • Kontakty na organizační útvary
  • GDPR v našem archivu
  • Stěhování archiválií ze Zámrsku do Hradce Králové
  • Badatelna SOkA Hradec Králové a Oddělení archivní metodiky, předarchivní péče a správy podnikových fondů Hradec Králové na adrese Škroupova 695 je od 19. 8. 2019 do odvolání z důvodu stavebních prací uzavřena. Od 2. října je zprovozněna náhradní badatelna v depozitáři v Kovové ulici 1096 na Slezském Předměstí v Hradci Králové. Podrobnosti naleznete v tomto dokumentu. Děkujeme za pochopení.
  • Badatelna archivního oddělení v Zámrsku je do 31. 12. 2019 z důvodu stavebních prací uzavřena.
  • Forschungsraum Lesesaal des Staatlichen Gebietsarchivs in Zámrsk ist bis zum 31. Dezember 2019 wegen Bauarbeiten geschlossen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
  • Research room of the State Regional Archives in Zámrsk is closed to 31. December 2019. Thank you for your understanding.
  • Přesun ředitelství: od května 2019 má ředitelství nové sídlo v Balbínově ulici 821/8 v Hradci Králové. Viz výše Kontakty na organizační útvary

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/