Vítejte na stránkách Státního oblastního archivu v Zámrsku

 • Kontakty na organizační útvary
 • GDPR v našem archivu
 • Stěhování archiválií ze Zámrsku do Hradce Králové

 • Fungování archivu a styk s veřejností od 1. července 2020
 • Na základě opatření ministerstva vnitra a ministerstva zdravotnictví ve vztahu k podmínkám činnosti archivu jsou stanoveny následující podmínky provozu archivu:
  1. Činnost archivu pokračuje v běžném rozsahu za současného dodržení příslušných provozních a hygienických opatření.
  2. Úřední hodiny u všech archivních organizačních útvarů: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin. Úřední hodiny u ředitelství a Ekonomicko-provozního oddělení Pardubice: pondělí až pátek od 8.00 do 14.00 hodin.
  3. Uvedené úřední hodiny jsou určeny pro předem objednané bádání v badatelnách archivu. Dále jsou určeny pro úřední jednání, která nelze vyřídit písemně, elektronicky (e-mailem, datovou schránkou) či telefonicky, přičemž k těmto jednáním není nutné objednávání předem.
  4. Bádání, jeho datum a čas je nutné předem odsouhlasit ze strany archivu i klienta. K objednání do badatelny příslušného oddělení použijte tento kontaktní formulář.
  5. Bádání a jednání budou probíhat za aktuálně platných hygienických opatření. Od 1. července 2020 není nutné používat ochranné prostředky dýchacích cest, musí však být dodrženy odstupy mezi klienty alespoň 1,5 metru. Další podrobnosti najdete v pokynu ředitele archivu zde.
 • Nejaktuálnější informace naleznete vždy na této stránce. Děkujeme za pochopení.

 • Přesun ředitelství: od května 2019 má ředitelství nové sídlo v Balbínově ulici 821/8 v Hradci Králové. Viz výše Kontakty na organizační útvary

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/