Vítejte na stránkách Státního oblastního archivu v Zámrsku

 • Kontakty na organizační útvary
 • GDPR v našem archivu
 • Stěhování archiválií ze Zámrsku do Hradce Králové

 • Fungování archivu a styk s veřejností od 18. května 2020
 • Na základě opatření ministerstva vnitra k podmínkám činnosti po ukončení nouzového stavu jsou stanoveny následující podmínky provozu archivu:
  1. Činnost archivu se obnovuje v rozsahu před nouzovým stavem za současného dodržení příslušných provozních a hygienických opatření.
  2. Od 18. 5. 2020 jsou stanoveny úřední hodiny u všech archivních organizačních útvarů na pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin. U ředitelství a Ekonomicko-provozního oddělení Pardubice na pondělí až pátek od 8.00 do 14.00 hodin.
  3. Uvedené úřední hodiny jsou určeny pro předem objednané bádání v badatelnách archivu. Dále jsou určeny pro úřední jednání, která nelze vyřídit písemně, elektronicky (e-mailem, datovou schránkou) či telefonicky, přičemž k těmto jednáním není nutné objednávání předem.
  4. Bádání, jeho datum a čas je nutné předem odsouhlasit ze strany archivu i klienta. K objednání do badatelny příslušného oddělení použijte tento kontaktní formulář.
  5. Bádání a jednání budou probíhat za zpřísněných hygienických opatření. Vstup bude umožněn pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos a ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. U vstupu do objektu bude připraven dezinfekční prostředek pro dezinfekci rukou. Součástí návštěvy bude vyplnění epidemiologického dotazníku, k němuž je třeba předložit platný osobní doklad. Realizace osobních kontaktů je podmíněna aktuální proveditelností příslušných organizačních, technických a bezpečnostních opatření (dostatek ochranných a dezinfekčních prostředků atd.). Další podrobnosti najdete v pokynu ředitele archivu zde.
 • Nejaktuálnější informace naleznete vždy na této stránce. Děkujeme za pochopení.

 • Přesun ředitelství: od května 2019 má ředitelství nové sídlo v Balbínově ulici 821/8 v Hradci Králové. Viz výše Kontakty na organizační útvary

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/