Menu Zavřeno

Životní situace

Souhrn formulářů k životním situacím ke stažení

Návod k použití formulářů:
1. V případě nejistoty si nejprve přečtěte příslušnou životní situaci.
2. Klikněte na níže uvedený odkaz příslušného formuláře.
3. Formulář si stáhněte a uložte na svůj počítač (nelze jej editovat přímo na našich stránkách).
4. Formulář vyplňte a v případě, že je to nutné, jej opatřete elektronickým podpisem.
5. Formulář odešlete k nám do archivu elektronicky:
– prostřednictvím datových schránek archivu (viz Kontakty), nebo
– elektronicky prostřednictvím elektronických podatelen archivu (e-mailem) – adresa se zadává automaticky podle toho, který útvar archivu vyberete.

Životní situace: Skartační řízení včetně elektronického

formulář Žádost o výběr archiválií ve skartačním řízení.

formulář Žádost o výběr archiválií mimo skartační řízení při zániku soukromoprávního původce.

Životní situace: Potřebuji informace, ale nemám možnost navštívit archiv

Obecné formuláře pro jakýkoli dotaz na informace z archiválií:

formulář pro fyzické osoby,

formulář pro podnikající fyzické osoby,

formulář pro právnické osoby.

Životní situace: Hledám předky a příbuzné a Matriky

Formuláře pro dotaz na informace z archiválií:

formulář Žádost o vyhledání informací o předcích,

formulář Žádost o vyhledání informací z matričních knih.

Životní situace: Stavební dokumentace

Formuláře pro dotaz na informace z archiválií:

formulář pro fyzické osoby,

formulář pro podnikající fyzické osoby,

formulář pro právnické osoby.

Životní situace: Doklady o vlastnictví nemovitosti

Formuláře pro dotaz na informace z archiválií:

formulář pro fyzické osoby,

formulář pro podnikající fyzické osoby,

formulář pro právnické osoby.

Životní situace: Potvrzení o školní docházce, hledání spolužáků

Formulář pro dotaz na informace z archiválií:

formulář Žádost o dohledání školní docházky.

Životní situace: Potvrzení o zaměstnání

Formulář pro dotaz na informace z archiválií:

formulář Žádost o potvrzení doby zaměstnání.

Životní situace: Výpůjčky archiválií z archivu (na výstavy, besedy…)

Formulář dotazníku pro zapůjčení archiválií k výstavním účelům:

formulář pro právnické osoby.

Životní situace: Reprodukce archiválií (získání)

Formuláře žádostí o reprodukce:

pro fyzické osoby,

pro podnikající fyzické osoby,

pro právnické osoby.

Životní situace: Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Formuláře pro žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.:

formulář pro fyzické osoby,

formulář pro právnické osoby.