Menu Zavřeno

Publikační činnost SOkA Chrudim

Ivo Šulc:
Veduty měst na tovaryšských listech.
Z fondů Státního okresního archivu v Chrudimi.
Vydal: Okresní úřad Chrudim, Státní okresní archiv v Chrudimi, 1996.
Náklad 500 kusů. Neprodejné.
ISBN 80-902257-0-5
Renáta Růžičková:
Tzv. Liber sententiarum ab anno 1555.
Edice pramene.
Vydal: Státní okresní archiv v Chrudimi ve spolupráci s Okresním úřadem Chrudim, 1996.
Náklad 500 kusů. Neprodejné.
ISBN 80-902257-1-3
Renáta Růžičková:
Nejvzácnější sfragistické památky Státního okresního archivu v Chrudimi.
Edice pramene.
Vydal: Státní okresní archiv v Chrudimi ve spolupráci s Okresním úřadem Chrudim, 1997.
Náklad 1000 kusů. Neprodejné.
ISBN 80-902257-2-1

Ivo Šulc:
Státní okresní archiv v Chrudimi 1955 – 1999.
Vydal: Státní okresní archiv v Chrudimi, 1999.
Náklad 3000 kusů (rozebrán). Neprodejné.
ISBN 80-902257-3-X

Kolektiv autorů:
Příslušníci pomocných technických praporů okresu Chrudim.
Vydal: Státní okresní archiv v Chrudimi, 2000.
Náklad 350 kusů. Neprodejné.
ISBN 80-902257-5-6

Luděk Štěpán a kolektiv:
Chrudimsko. Utváření venkovských sídel.
Vydal: Státní okresní archiv v Chrudimi, 2001.
Náklad 1000 kusů (rozebrán). Neprodejné.
ISBN 80–902257–6–4

Marie Málková – Ivo Šulc:
Rod Schmoranzů ze Slatiňan. Mozaika z dějin rodu.
Vydalo Město Slatiňany a Státní okresní archiv v Chrudimi, 2002.
Náklad rozebrán.
ISBN 80-902257-7-2

Luděk Štěpán – Renáta Růžičková – Ivo Šulc:
Chrudimsko. Ztracené i zachráněné poklady.
Vydal: Státní okresní archiv v Chrudimi, 2003.
Náklad: 1 000 kusů (rozebrán).
ISBN 80–902257–8–0

Petr Boček – Ivo Šulc:
Chrudimské letopisy.
DVD se soupisem a ukázkami z kronik vedených na území města Chrudim a jeho místních částí.
Vydavatelé: Město Chrudim a Státní okresní archiv Chrudim, 2008.
Náklad: 1 000 kusů. Distribuci zajišťovalo Informační centrum Chrudim.

Luděk Štěpán – Ivo Šulc:
Chrudimsko. Mlýny a další zařízení na vodní pohon.
Vydal: Státní okresní archiv Chrudim, 2013.
Náklad: 700 kusů (rozebrán).
ISBN 978-80-905216-1-2