Menu Zavřeno

Publikační činnost SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli

Periodika:
Vlastivědný sborník okresu Svitavy I, Svitavy 1981.
Vlastivědný sborník okresu Svitavy II – III, Svitavy 1982–1983.
Vlastivědný sborník okresu Svitavy IV, Svitavy 1984.
Vlastivědný sborník okresu Svitavy V, Svitavy 1985.
Vlastivědný sborník okresu Svitavy VI, Svitavy 1986.
Vlastivědný sborník okresu Svitavy VII – VIII, Svitavy 1987–1988.
Vlastivědný sborník okresu Svitavy IX, Svitavy 1989.
Pomezí Čech a Moravy. Sborník prací ze společenských a přírodních věd pro okres Svitavy, sv. 1, 1997.
Pomezí Čech a Moravy. Sborník prací ze společenských a přírodních věd pro okres Svitavy, sv. 2, 1998.
Pomezí Čech a Moravy. Sborník prací ze společenských a přírodních věd pro okres Svitavy, sv. 3, 1999.
Pomezí Čech a Moravy. Sborník prací ze společenských a přírodních věd pro okres Svitavy, sv. 4, 2000.
Pomezí Čech a Moravy. Sborník prací ze společenských a přírodních věd pro okres Svitavy, sv. 5, 2002.
Pomezí Čech, Moravy a Slezska. Sborník prací ze společenských a přírodních věd, sv. 6, 2005.
Pomezí Čech, Moravy a Slezska. Sborník prací ze společenských a přírodních věd, sv. 7, 2006.
Pomezí Čech, Moravy a Slezska. Sborník prací ze společenských a přírodních věd, sv. 8, 2007.
Pomezí Čech, Moravy a Slezska. Sborník prací ze společenských a přírodních věd, sv. 9, 2008.
Pomezí Čech, Moravy a Slezska. Sborník prací ze společenských a přírodních věd, sv. 10, 2009.
Pomezí Čech, Moravy a Slezska. Sborník prací ze společenských a přírodních věd, sv. 11, 2010.
Pomezí Čech, Moravy a Slezska. Sborník prací ze společenských a přírodních věd, sv. 12, 2011.
Pomezí Čech, Moravy a Slezska. Sborník prací ze společenských a přírodních věd, sv. 13, 2012.
Pomezí Čech, Moravy a Slezska. Sborník prací ze společenských a přírodních věd, sv. 14, 2013.
Pomezí Čech, Moravy a Slezska. Sborník prací ze společenských a přírodních věd, sv. 15, 2014.
Pomezí Čech, Moravy a Slezska. Sborník prací ze společenských a přírodních věd, sv. 16, 2015.

Neperiodické sborníky:
Litomyšl. Duchovní tvář českého města (Sborník historických prací), Litomyšl 1994.
Hubert Gordon Schauer. Osobnost, dílo, doba, Litomyšl 1994.
Národní obrození a rok 1848 v evropském kontextu, Litomyšl 1998.
MUDr. František Lašek a I. litomyšlský výtvarný salon v roce 1943. Sborníček studií, Litomyšl 2002.

Knihy:
KONEČNÝ S., Lid Bible v Poličce, Litomyšl 2002 (1. vydání), Litomyšl 2004 (2., upravené vydání).

KONEČNÝ S., Polička za mnichovské krize, Litomyšl 2003.

KONEČNÝ S., Jazykové bouře v Poličce v roce 1889, Litomyšl 2004.

KONEČNÝ S., Polička za pruské okupace v roce 1866 (3., doplněné vydání), Litomyšl 2004.

KONEČNÝ S., Poličské ulice a vývoj jejich názvů, Litomyšl 2004.

KONEČNÝ S., Poličští legionáři 1914 – 1920 (2., rozšířené vydání), Litomyšl 2004.

KONEČNÝ S., „Vzbouření a veřejné násilí“v Poličce 23. září 1949 aneb Jak Poličští bránili děkana Jaroslava Daňka, Litomyšl 2005.

KONEČNÝ S., Hrad Svojanov, Litomyšl 2007.

KONEČNÝ S., Svojanov. Pohled do historie hradu a panství, Litomyšl 2007.

KONEČNÝ S., O zakládací listině města Poličky, Litomyšl 2008. KONEČNÝ S., Poličští střelci a ostrostřelci, Litomyšl 2008.

KONEČNÝ S. – RŮŽIČKA J., Polička. Věnné město českých královen (2. přepracované vydání), Litomyšl 2010.

KONEČNÝ S. (příprava do tisku): EISELT, Jan Nepomuk, Královské české věnné město Polička před, během a po požáru 10. července 1845 (2., upravené vydání), Litomyšl 2004.

PAKOSTA O., Entomologové Litomyšlska (1. a 2., doplněné vydání), Litomyšl 2001.

PAKOSTA O., Pečeti litomyšlských biskupů, Litomyšl 2001 (1. vydání), Litomyšl 2003 (2., doplněné vydání).

PAKOSTA O., Biografický slovník archivářů svitavského okresu, Litomyšl 2002.

PAKOSTA O., Hmyzí škůdci v archivech, Litomyšl 2002.

PAKOSTA O., Kroužek akvaristů a přátel přírody v Litomyšli, Litomyšl 2004 (1. vydání), Litomyšl 2008 (2., doplněné vydání).

PAKOSTA O., Visutá pečeť Kostků z Postupic, Litomyšl 2004.

PAKOSTA O., Československý letec plukovník in memoriam Bedřich Dvořák (1912 – 1973) (1. a 2., doplněné vydání), Litomyšl 2005.

PAKOSTA O., Donský kozák Michail Fedorovič Frolov (1897 – 1930), Litomyšl 2009.

PAKOSTA O., Litomyšlský hřbitov u kostela sv. Anny. Hroby významných osobností a náhrobky umělecké hodnoty, Litomyšl 2010.

PAKOSTA O., Válečné pomníky a památníky, vojenské hroby a náhrobky v Litomyšli, Litomyšl 2013.

PAKOSTA O., Československý letec plukovník in memoriam Bedřich Dvořák (1912 – 1973), (upravený reprint 2. vydání z roku 2005), Litomyšl 2015.

PAKOSTA O., Pruská okupace Litomyšle v roce 1866, Litomyšl 2016.

PAKOSTA O., Březová nad Svitavou. Symbolika města, Březová nad Svitavou 2016.

PAKOSTA O., Typologie pečetí litomyšlských sídelních biskupů, Litomyšl 2017.

PAKOSTA O., Litomyšl. Symbolika města a jeho historických částí, Litomyšl 2017.

RŮŽIČKA J. A KOL., Okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli. Průvodce po fondech a sbírkách, Hradec Králové 1972.

RŮŽIČKA J., Hubert Gordon Schauer (1862 – 1892), žurnalista, kritik a inspirátor, Litomyšl 2002.

TŘÍŠKA J., Latinská a česká literatura na pomezí Čech, Moravy a Slezska, Litomyšl 2002.