Menu Zavřeno

Publikační činnost SOkA Pardubice

Kolektiv autorů:
Pod hvězdou Davidovou.
Židé na Pardubicku od 16. století do současnosti.
Vydal: Státní okresní archiv Pardubice.
Rok vydání 2012. Cena 121,- Kč.

Kolektiv autorů:
Sdružení československých dobrovolníků ve Francii a zlomová období česko-slovenských dějin.
Vydal: Státní okresní archiv Pardubice.
Rok vydání 2009. Cena 96,- Kč.

Starší publikace vydané archivem:

Bojovali již pardubičtí Sokoli za samostatné Slovensko a další zajímavosti z pardubického Sokola. Ke 130. výročí založení TJ Sokol Pardubice. 1993.

Kolektiv autorů: Pardubicko na mapách a plánech. Obrazový soubor k výstavě. 1997.

Hana Černíková: Soupis kronik okresu Pardubice. 1998. ISBN 80-902581-1-5.

Kolektiv autorů: Pardubicko na situačních a orientačních plánech. Obrazový soubor k výstavě. 1999. ISBN 80-902581-0-7.

Lubomír Netušil: Česká krásná kniha XX. století. Vydavatelé, edice,umělci. Katalog k výstavě. 1999. ISBN 80-902581-2-3.

Kolektiv autorů: Architektonické a stavební plány Pardubicka. Obrazový soubor k výstavě. 1999. ISBN 80-902581-3-1.

Kolektiv autorů: Kniha jako objekt – Hana Wanková a její žáci výtvarného oboru ZUŠ Pardubice-Polabiny. Katalog k výstavě. 2000. ISBN 80-902581-7-4.

Kolektiv autorů: Kniha jako objekt – Ladislav R. Haňka. Katalog k výstavě. 2000. ISBN 80-902581-6-6.

Kolektiv autorů: Kniha jako objekt – Jan a Jarmila Sobotovi. Katalog k výstavě. 2000. ISBN 80-902581-5-8.

Jana Poddaná: Faksimile listiny Viléma z Pernštejna. Edice pergamenové listiny. 2000. ISBN 80-902581-9-0.

Ivana Švecová: Státní okresní archiv Pardubice. 2000. ISBN 80-86487-00-8.

Jana Poddaná (red.): Sborník příspěvků vydaný k 60. narozeninám Vladimíra Kalába. 2001. ISBN 80-902581-8-2.

Jana Poddaná – Lubomír Netušil: Pardubická zastavení. 2001. ISBN 80-86487-01-6.

Jana Poddaná – Lubomír Netušil: Kunětická hora v proměnách času. Obrazový soubor 6 fotografií k výstavě. 2001. ISBN 80-86487-02-4.

Kolektiv autorů: Poklady státních archivů východních Čech – nejstarší písemné a sfragistické památky do roku 1526. Katalog k výstavě. 2003. ISBN 80-86487-03-2.

Jana Poddaná: Poklady státních archivů východních Čech – písemné, kartografické a sfragistické památky od roku 1527 do roku 1918. Katalog k výstavě. 2004. ISBN 80-86487-04-0.

Kolektiv autorů: Poklady státních archivů východních Čech – po roce 1918. Katalog k výstavě. 2005. ISBN 80-86487-05-9.

Linda Kučerová: Poklady státních archivů východních Čech – archiválie seriózní i kuriózní v archivech východních Čech. Katalog k výstavě. 2007. ISBN 978-80-86487-07-6.