Menu Zavřeno

Publikační činnost SOA

Sborník prací východočeských archivů (SPVA) je centrálním periodikem státního oblastního archivu a jeho oddělení včetně okresních archivů, který vychází od roku 1970. Zpřístupňuje studie, články, materiály a edice, zprávy o fondech, literatuře, diskuze a recenze z oblasti pomocných věd historických, archivnictví a archivistiky.
Zpřístupňuje historické studie a statě a metodické úvahy a návody z oblasti archivnictví. Zprávy o fondech vycházejí především z pera východočeských archivářů. SPVA se neomezuje pouze na oblast východních Čech.
Články a studie budou recenzovány s ambicí zařadit SPVA mezi recenzovaná periodika.

Vydavatelské údaje:
Státní oblastní archiv v Hradci Králové, Balbínova 821/8, 500 03 Hradec Králové.
Vedoucí redaktor: Mgr. David Dospiva (SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli), telefon: 461 614 810, 737 199 872
E-mail redakce: david.dospiva@ahapa.cz.
ISSN 0231 – 6307
Pokyny pro autory PDF 281,84 KB.
Výzva k zaslání příspěvků – Call for Papers PDF 261 KB.

Uzávěrka 18. čísla SPVA je 28. února 2023.

Jednotlivá čísla lze objednat a zakoupit:
Státní oblastní archiv v Hradci Králové, Zámrsk 1, 565 43 Zámrsk, podatelna.osa@ahapa.cz, nebo osobně v badatelnách archivu.

Čísla k dispozici:
SPVA, roč. 9, 2004 (107 Kč)
SPVA, roč. 12, 2008 (146 Kč)
SPVA, roč. 13, 2009 (169 Kč)
SPVA, roč. 14, 2010 (183 Kč)
SPVA, roč. 15, 2011 (158 Kč)
SPVA, roč. 16, 2018 (zdarma)

Obsah vybraných čísel:

Obsah Sborníku prací východočeských archivů – 17/2021 PDF 23 MB
Bibliografický přehled Sborníku prací východočeských archivů 1970 – 2007 PDF 65,89 KB.
Obsah Sborníku prací východočeských archivů – 12/2008 PDF 40,44 KB
Obsah Sborníku prací východočeských archivů – 13/2009 PDF 36,41 KB
Obsah Sborníku prací východočeských archivů – 14/2010 PDF 39,57 KB.
Obsah Sborníku prací východočeských archivů – 16/2018 PDF 64,12 KB.

Michal SEVERA (ed.):
TRANS FINES NOSTROS

Svědectví polonik, hungarik a slovacik z fondů a sbírek Státního oblastního archivu v Zámrsku.
Vydal Státní oblastní archiv v Zámrsku jako doprovodnou publikaci k výstavě polonik, hungarik a slovacik konané v loňském roce v rámci Mezinárodního dne archivů, 2019, 1. vydání, 100 stran.
ISBN 978-80-906918-7-2

Markéta VESELÍKOVÁ – Markéta KAMENICKÁ (edd.):
Od kolébky do hrobu
Z rodinných archivů východočeské šlechty. Katalog výstavy 10. června 2017.
Vydal Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2017, 1. vydání, 106 stran.
ISBN 978-80-906918-2-7
Od kolébky do hrobu PDF 81,18 MB.


Michal SEVERA – Markéta KAMENICKÁ (edd.):
Východočeská panství na mapách
Katalog výstavy 9. a 11. června 2016.
Vydal Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2017, 1. vydání.
ISBN 978-80-902709-7-8
Východočeská panství na mapách PDF 36,39 MB.

Starší publikace vydané archivem či ve spolupráci s ním (z drtivé většiny již rozebrané):

Státní archiv v Zámrsku. Průvodce po archivních fondech, Praha, Archivní správa MV, 1965, 546 s.

Jindřich FRANCEK – Tomáš ŠIMEK, Hrdelní soudnictví českých zemí. Soupis pramenů a literatury, Zámrsk – Pardubice, Státní oblastní archiv a Východočeské muzeum, 1995, 188 s.

Luděk ŠTĚPÁN, Lidové stavitelství ve stavebních plánech a mapách východočeských archivů II. Sídla, domy a zemědělské stavby, Zámrsk, Státní oblastní archiv, 1995, 111 s.

Jiří KUBA – Tomáš ŠIMEK – František ZAHRÁDKA, Soupis východočeských urbářů 2. polovina 13. století – 1776, Zámrsk, Státní oblastní archiv, 1997, 271 s.

Jiří KUBA (red.), Zámrsk 1349 – 1999. U příležitosti 650 let obce, Zámrsk, Obecní úřad, 1999, 129 s.

Tomáš ŠIMEK (red.), Výroční zpráva Státního oblastního archivu v Zámrsku za rok 2002 a 2003, Zámrsk, Státní oblastní archiv, 2004, 161 s.

Tomáš ŠIMEK (red.), Pečeti a pečetidla východočeských archivů a některých muzeí 1226-1620. Katalog, Praha, Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR, 2008, 480 s.

Sborník prací východočeských archivů, Zámrsk, Státní oblastní archiv, sv. 1/1970, 2/1972, 3/1975, 4/1978, 5/1984, 6/1986, 7/1990, 8/2000, 9/2004, 10/2005, 11/2007, 12/2008, 13/2009, 14/2010.

Karel HROMÁDKA – Marie LOHNISKÁ – Vlasta ŠIMKOVÁ, Přehled archivních fondů hospodářských organizací vzniklých před znárodněním a uložených v SOA Zámrsk, Sborník prací východočeských archivů. Supplementum 1., Zámrsk, Státní oblastní archiv, 1987, 215 s.

Bohumír SMUTNÝ, Loscani a Chamaré o východočeském plátenictví. Studie o hospodářské politice habsburské monarchie mezi slezskými válkami a válkou sedmiletou a edice korespondence z let 1754 – 1757, Sborník prací východočeských archivů. Supplementum 2., Zámrsk, Státní oblastní archiv, 1998, 247 s.

Jan BRUNCLÍK – Růžena HLUŠIČKOVÁ, Lidé z Obrany národa a spolupracovníci časopisu V boj ve východních Čechách 1939-1940, Sborník prací východočeských archivů. Supplementum 3., Zámrsk, Státní oblastní archiv, 2006, 319 s.