Menu Zavřeno

Publikační činnost SOkA Trutnov

Ročenka Státního okresního archivu Trutnov
Ročenka Státního okresního archivu v Trutnově, 1998. ISBN 80-902709-0-5, ISSN 1212-5229.
Ročenka Státního okresního archivu v Trutnově, 1999. ISBN 80-902709-1-3, ISSN 1212-5229.
Ročenka Státního okresního archivu v Trutnově, 2000. ISBN 80-902709-2-1, ISSN 1212-5229.
Ročenka Státního okresního archivu v Trutnově, 2001-2002. ISBN 80-902709-4-8, ISSN 1212-5229.
Ročenka Státního okresního archivu Trutnov, 2003-2004. ISBN 80-902709-6-4, ISSN 1212-5229.

Publikace vydané archivem nebo ve spolupráci s ním:
Roman Reil: Radvanické kutání a dolování černého uhlí.
Vydal: Obecní úřad Radvanice ve spolupráci se Státním okresním archivem v Trutnově, Radvanice 2011.
ISBN 978-80-260-0068-6.

Jindřich Francek: Zločin a trest ve Dvoře Králové nad Labem. Krkonoše-Podkrkonoší, vlastivědný sborník, Supplementum 9.
Vydalo: Muzeum Podkrkonoší Trutnov ve spolupráci se Státním okresním archivem Trutnov a Městským muzeem ve Dvoře Králové nad Labem, Trutnov 2010.
ISBN 978-80-903741-5-7.

Krkonoše-Podkrkonoší. Vlastivědný sborník, číslo 9.
Vydalo: Muzeum Podkrkonoší Trutnov ve spolupráci se Státním okresním archivem Trutnov, Trutnov 2009.
ISBN 978-80-903741-4-0, ISSN 0231-9934.

Historiografie Trutnovska. Krkonoše-Podkrkonoší, vlastivědný sborník, Supplementum 8.
Vydalo: Muzeum Podkrkonoší Trutnov ve spolupráci se Státním okresním archivem Trutnov, Trutnov 2008.
ISBN 978-80-903741-2-6.

Sborník příspěvků k 85. narozeninám Antonína Justa.
Vydalo: Muzeum Podkrkonoší Trutnov, Státní okresní archiv Trutnov, Město Trutnov, Trutnov 2006.
ISBN 80-902709-5-6.

Radvanice; kapitoly z dějin obce pod Jestřebími horami.
Vydal: Obecní úřad Radvanice ve spolupráci se Státním okresním archivem v Trutnově, Radvanice 2005.
ISBN 80-239-3834-7.

Historický atlas měst České republiky, svazek č. 12 – Trutnov.
Vydal: Historický ústav Akademie věd ČR Praha, Město Trutnov, Státní okresní archiv Trutnov, Trutnov, Praha 2004.
ISBN 80-7286-047-X.

Havlovice a čas. Procházka historií obce nad řekou Úpou do roku 2000.
Vydal: Obecní úřad Havlovice ve spolupráci se Státním okresním archivem v Trutnově, Trutnov 2001.
ISBN 80-239-3834-7.

Miloslav Bartoš – Zdena Nováková – Günter Fiedler: Nejstarší obrazová mapa Krkonoš kronikáře Šimona Hüttela.
Vydal: Státní okresní archiv Trutnov, Krkonošské muzeum Vrchlabí, Trutnov 1997.

Trutnov v archivních dokumentech. Katalog k 735. výročí první zmínky o Trutnově.
Vydal: Státní okresní archiv Trutnov, Město Trutnov, Trutnov 1995.

Hanuš Salz: Igo Etrich – průkopník letectví. Lnářský průmysl, supplementum 11.
Vydal: Texlen a. s. Trutnov; Okresní archiv Trutnov, Trutnov 1992.