Menu Zavřeno

Seznam matrik na matričních úřadech

Seznam matrik, které se doposud nacházejí na příslušných matričních úřadech PDF 745,59 KB – stav k 25. 8. 2017 (okresy Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Žďár nad Sázavou – část).

Vysvětlivky:
– Pod výše uvedeným odkazem je ke stažení ve formátu PDF seznam matrik uložených dosud na městských a obecních úřadech a na magistrátech vytvořený podle podkladů, které nám jednotlivé matriční obvody poskytly.
– Podklady z městských, obecních úřadů a magistrátu, na základě kterých se tento seznam vytváří, byly v některých případech neúplné či zmatečné. Kde bylo možné údaje doplnit, či opravit bez nahlédnutí do originálu, tam jsme tak učinili. Všude, kde se vyskytly nejasnosti, opravy nebo údaje chybí, najdete otazníky. Tyto nesrovnalosti musíte případně řešit s pracovníky matričních oddělení příslušných úřadů.
Použité zkratky:
– N – matrika narozených,
– index N – rejstřík k matrice narozených,
– N+I – matrika narozených s indexem,
– O – matrika oddaných,
– index O – rejstřík k matrice oddaných,
– O+ I – matrika oddaných s indexem,
– Z – matrika zemřelých,
– index Z – rejstřík k matrice zemřelých,
– Z+I – matrika zemřelých s indexem,
– ŘK – římskokatolická církev,
– ČBCE – českobratrská církev evangelická,
– NEC – německá evangelická církev,
– ČSL – církev československá,
– OÚ – okresní úřad,
– PE – politická expozitura,
– STA – Standesamt (občanský úřad),
– ONV – okresní národní výbor.