Menu Zavřeno

Exkurze do archivu

1. Základní informace
Exkurze do archivu je možná po dohodě s vedoucím příslušného pracoviště. Exkurze nejsou určeny jen pro školní kolektivy. Prohlídka probíhá vždy jen za doprovodu zaměstnance archivu.
Specifickou možností seznámení s archivem jsou dny otevřených dveří a výstavy. Informace o těchto akcích jsou zveřejňovány na webových stránkách archivu.

2. S čím Vám můžeme pomoci
Pokud je to možné, přizpůsobíme exkurzi zájmům a možnostem návštěvníků.

3. S čím Vám nemůžeme pomoci
Termín a obsah exkurze musí respektovat provoz a možnosti archivu.
Nemůžeme přijmout žáky a studenty bez účasti jejich učitele.

4. Jak postupovat?
Připravte si několik termínů a promyslete si náplň exkurze.
Obraťte se na příslušného vedoucího.

5. Na koho se obrátit?
Na vedoucí organizačních útvarů našeho archivu – viz Kontakty.

6. Legislativa
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.