Menu Zavřeno

Reprodukce archiválií (získání, souhlasy s použitím)

1. Základní informace
Pokud to předpisy umožňují, archiv zhotovuje reprodukce archiválií za poplatek podle platného ceníku služeb. Pokud tomu zákonná omezení nebrání (viz životní situaci Chci bádat v archiváliích), z archiválií lze pořizovat kopie vlastními digitalizačními prostředky. Tyto prostředky samozřejmě nesmí ohrozit fyzický stav archiválie.

2. S čím Vám můžeme pomoci
Poskytujeme podle příslušného ceníku služeb PDF 1,65 KB analogové nebo digitální kopie, výpisy a opisy archiválií, náročnější dotazy podle tohoto ceníku vyřizujeme dle kapacitních možností archivu a formou placené rešerše.
V případě nejistoty poradíme s přesnou citací konkrétní archiválie.

3. S čím Vám nemůžeme pomoci
Některé archiválie nelze zpřístupňovat a reprodukovat z důvodu ochrany osobních údajů, autorských a jiných práv, ochrany fyzického stavu, případně dalších zákonných omezení.
Reprodukce zhotovujeme podle technických možností archivu. U některých druhů archiválií nemůžeme tuto službu poskytovat přímo na pracovišti a je třeba volit jiné řešení (například pro přepisy filmových a zvukových záznamů, velkoplošné formáty).

4. Jak postupovat?
Pečlivě si zaznamenat identifikační údaje archiválie.
Objednat reprodukci konkrétní archiválie nebo požádat o svolení s pořízením reprodukce vlastními prostředky v badatelně.
Objednané kopie jsou zasílány po zaplacení faktury (proces je administrativně náročný, takže oproti e-shopům to nejde tak rychle). 
Pro citaci a zpětné dohledání jsou podstatné tyto údaje: název a sídlo archivu, název archivního souboru (fondu nebo sbírky), identifikační údaje archiválie (inventární číslo, referenční označení, signatura, případně i ukládací číslo, číslo kartonu apod.).
Příklady citace fondu, sbírky a  archiválie:
– Státní okresní archiv Hradec Králové, fond Lidová škola hospodářská Dobřenice, inventární číslo 1.
– Státní okresní archiv Pardubice, fond Wanka Jan, referenční označení 5/1/1//9/1.
– Státní oblastní archiv v Zámrsku, Sbírka matrik Východočeského kraje, signatura M16-8998.

5. Na koho se obrátit?
Na organizační útvary našeho archivu podle příslušnosti k péči o archiválie – viz Kontakty.

6. Legislativa
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Formulář žádosti o informace
Postup:
1. Klikněte na níže uvedený odkaz příslušného formuláře.
2. Formulář si stáhněte a uložte na svůj počítač (nelze jej editovat přímo na našich stránkách).
3. Formulář vyplňte a v případě, že je to nutné, jej opatřete elektronickým podpisem.
4. Formulář odešlete k nám do archivu elektronicky:
– prostřednictvím datových schránek archivu (viz Kontakty), nebo
– elektronicky prostřednictvím elektronických podatelen archivu (e-mailem) – adresa se zadává automaticky podle toho, který útvar archivu vyberete.

Žádost o reprodukce archiválií – formulář pro:

fyzické osoby,

podnikající fyzické osoby,

právnické osoby.