Menu Zavřeno

Studentská praxe

1. Základní informace
Pokud to provoz umožňuje, poskytuje archiv zdarma odborné studentské praxe vysokoškolákům z oboru archivnictví, historie, restaurování a dalších příbuzných oborů. Ve specifických případech jsou možné i praxe středoškoláků. O praxi musí být mezi školou a archivem uzavřena smlouva. Náš archiv má v současnosti uzavřeny rámcové smlouvy s filozofickými fakultami univerzit v Hradci Králové a Pardubicích. S ostatními školami musí být uzavírána smlouva na každého jednotlivého studenta, o čemž rozhoduje ředitel archivu.
Praxe probíhají na příslušném archivním oddělení, obvykle nejbližším bydlišti studenta. Termín a konkrétní náplň praxe studenta určuje vedoucí oddělení.

2. S čím Vám můžeme pomoci
Praktikantům poskytujeme školení bezpečnosti práce, komplexní seznámení s chodem archivu a praktickými činnostmi, ke studiu v archivu odbornou literaturu a legislativu.

3. S čím Vám nemůžeme pomoci
Vzhledem k nutnosti uzavření smlouvy, nemůžeme zajistit odbornou praxi „na poslední chvíli“, požadavek je nutné dát s předstihem alespoň několika týdnů a musí s ním souhlasit vedoucí oddělení.
Nemůžeme garantovat přijetí všech zájemců o odbornou studentskou praxi.

4. Jak postupovat?
S dostatečným předstihem kontaktujte vedoucího oddělení archivu, u něhož chcete praxi vykonávat, a dohodněte se na možnostech realizace a termínu. V případě dohody:
– pokud se na Vás vztahuje rámcová smlouva o spolupráci, nahlaste své škole, že praxe je možná,
– pokud se na Vás nevztahuje rámcová smlouva o spolupráci, vyžádejte si smlouvu o praxi a příslušné formuláře od své školy. Poté zajistěte podepsání smlouvy ředitelem archivu a oprávěným zástupcem školy. Administraci za ředitelství koordinuje kancléř archivu, tel. 491 461 751, e-mail: podatelna.reditelstvi@ahapa.cz.

5. Na koho se obrátit?
Na vedoucí oddělení našeho archivu podle místa zamýšlené praxe – viz Kontakty.

6. Legislativa
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.