Menu Zavřeno

Kariéra v archivu

1. Základní informace
Archiv je služebním úřadem ve smyslu zákona o státní službě.
V archivu jsou služební místa státních zaměstnanců a místa zaměstnanců v pracovním poměru. Tato místa jsou dána systemizací schvalovanou nadřízenými orgány.
Archiv dále uzavírá na základě aktuální potřeby dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.
Volná služební místa státních zaměstnanců jsou obsazována na základě výběrového řízení.
Služební místa státních zaměstnanců volná dočasně například z důvodu rodičovské dovolené mohou být obsazena zaměstnancem v pracovním poměru.
Volná místa v pracovním poměru jsou obsazována obvykle na základě výběrového řízení.

2. S čím Vám můžeme pomoci
Sdělit, zda je pro Vás v archivu vhodné volné místo.
Vždy zveřejňujeme oznámení o konání výběrového řízení na obsazení volného služebního nebo pracovního místa.

3. S čím Vám nemůžeme pomoci
Přijmout Vás mimo režim stanovený zákonem.
Vyplňovat za Vás formuláře k výběrovým řízením.
Vyhledat Vám místo v jiné organizaci.
Zřídit nové místo bez souhlasu vlády, ministerstva vnitra a ministerstva financí.

4. Jak postupovat?
Ověřit si, zda by pro mne bylo v archivu vhodné místo.
Sledovat webové stránky archivu k výběrovým řízením na zaměstnance.

5. Na koho se obrátit?
Platný organizační řád archivu je zveřejňován na webových stránkách archivu.
Výběrová řízení jsou ohlašována:
– Na fyzické úřední desce u sídla archivu a na elektronické úřední desce.
V informačním systému o státní službě (ISOSS).
Dotazy a žádosti o místo pro případné budoucí oslovení je možné směrovat na personalistu archivu: tel. 466 799 016, e-mail: podatelna.reditelstvi@ahapa.cz.

6. Legislativa
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.