Menu Zavřeno

Veřejné zakázky

1. Základní informace
Archiv je veřejným zadavatelem ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

2. S čím Vám můžeme pomoci
Vždy zveřejňujeme oznámení o veřejné zakázce archivu podle zákonných podmínek.

3. S čím Vám nemůžeme pomoci
Realizovat zakázku mimo režim stanovený zákonem.
Vyplňovat za Vás formuláře k veřejné zakázce.

4. Jak postupovat?
Sledovat webové stránky k veřejným zakázkám.

5. Na koho se obrátit?
Informační systém o veřejných zakázkách.
Národní elektronický nástroj (NEN) pro administraci a zadávání veřejných zakázek.
Ekonomicko-provozní oddělení Pardubice: tel. 466 799 011, e-mail: podatelna.epo@ahapa.cz.

6. Legislativa
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Interní akty řízení ministerstva vnitra.