Sborník prací východočeských archivů

Je centrální časopis Státního oblastního archivu v Zámrsku a jeho oddělení včetně okresních archivů, který vychází od roku 1970. Zpřístupňuje studie, články, materiály a edice, zprávy o fondech, literatuře, diskuze a recenze z oblasti pomocných věd historických, archivnictví a archivistiky.
Vítány jsou historické studie a statě, též metodické úvahy a návody z oblasti archivnictví. Zprávy o fondech vycházejí především z pera východočeských archivářů. SPVA se neomezuje pouze na oblast východních Čech.
Články a studie budou recenzovány s ambicí zařadit SPVA mezi recenzovaná periodika.

Uzávěrka 17. čísla SPVA 30. června 2021

Více info zde

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/svitavy/sbornik-praci-vychodoceskych-archivu/