SBORNÍK PRACÍ VÝCHODOČESKÝCH ARCHIVŮ

Je centrální časopis Státního oblastního archivu v Zámrsku a jeho oddělení včetně okresních archivů, který vychází od roku 1970. Zpřístupňuje studie, články, materiály a edice, zprávy o fondech, literatuře, diskuze a recenze z oblasti pomocných věd historických, archivnictví a archivistiky.
Vítány jsou historické studie a statě, též metodické úvahy a návody z oblasti archivnictví. Zprávy o fondech vycházejí především z pera východočeských archivářů. SPVA se neomezuje pouze na oblast východních Čech.
Články a studie budou recenzovány s ambicí zařadit SPVA mezi recenzovaná periodika.

Uzávěrka 17. čísla SPVA 30. června 2021

Výzva k zaslání příspěvků – Call for Papers (soubor pdf)

Pokyny pro autory (soubor pdf)

Vydává:
Státní oblastní archiv v Zámrsku, Zámrsk 1, 565 43 Zámrsk
E-mail redakce: vedouci.sy@ahapa.cz
ISSN 0231 – 6307

Vedoucí redaktor:
Mgr. Michal Severa (SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli), vedouci.sy@ahapa.cz, tel.: 461 614 810

Jednotlivá čísla lze objednat a zakoupit:
Státní oblastní archiv v Zámrsku, Zámrsk 1, 565 43 Zámrsk, podatelna.osa@ahapa.cz nebo osobně v badatelně archivu.

Čísla k dispozici:

SPVA, roč. 9, 2004 (107 Kč)

SPVA, roč. 12, 2008 (146 Kč)

SPVA, roč. 13, 2009 (169 Kč)

SPVA, roč. 14, 2010 (183 Kč)

SPVA, roč. 15, 2011 (158 Kč)

SPVA, roč. 16, 2018 (zdarma)

Obsah jednotlivých čísel:

bibliografický přehled Sborníku prací východočeských archivů 1970 – 2007

obsah Sborníku prací východočeských archivů – 12/2008

obsah Sborníku prací východočeských archivů – 13/2009

obsah Sborníku prací východočeských archivů – 14/2010

obsah Sborníku prací východočeských archivů – 16/2018

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/sbornik-praci-vychodoceskych-archivu/