Print this Stránka

Matriky

_matriky11

Vážení badatelé,

dříve než se vrhnete do rodopisného pátrání, doporučujeme Vám nejprve seznámit se s Důležitými informacemi pro rodopisce – začátečníky a s Manuálem k vyhledávání a prohlížení digitalizovaných matrik. Zájemce o rodopisné pátrání v našem archivu tak získá základní přehled o možnostech bádání v matričních knihách bývalého Východočeského kraje i o způsobu prohlížení si již digitalizovaných matričních knih. V případě nejasností se ptejte na badatelna@archivzamrsk.cz.

Nejdůležitějším souborem, který budete potřebovat, ať již k vyhledávání signatur matrik pro jejich objednání do badatelny e-mailem, ke stažení digitalizovaných matrik nebo jen pro základní orientaci ve Sbírce matrik Východočeského kraje, je bezesporu Inventární seznam Sbírky matrik Východočeského kraje 1587-1949. Soubor je ve formátu PDF a lze v něm jednotlivé lokality vyhledávat za použití klávesové zkratky Ctrl+F nebo při rozkliknutí „Úpravy“ – „Rozšířené hledání“ (vždy však záleží na verzi Vašeho PDF prohlížeče).

Je třeba upozornit badatele, že matriky, které již byly digitalizovány a převedeny do formátu JPG, nejsou již nadále v badatelně SOA v Zámrsku ve fyzické podobě poskytovány ke studiu, ale je umožněno pouze jejich prohlížení buď na počítačích nebo čtečkách mikrofilmů.


PRO OBJEDNÁNÍ SI MATRIK DO BADATELNY ARCHIVU LZE VYUŽÍT TENTO FORMULÁŘ.
Základní informace

Mapa digi OÚ - civilní k 15.9.2015

Digitalizace matrik
  • Na základě dohody, uzavřené mezi SOA v Zámrsku a neziskovým sdružením Family Search International, byla v červnu r. 2009 zahájena digitalizace matrik, uložených v SOA v Zámrsku.
  • Zpočátku bylo při digitalizaci postupováno dle abecedního řazení farních úřadů (takto byly zhotoveny reprodukce matrik římskokatolických farních úřadů se sídly v lokalitách začínajících na písmena B, C, Č). V průběhu digitalizace se však ukázalo, že je vhodnější digitalizovat vybranou kmenovou faru a zároveň s ní i její filiální (pozdější farní) obvody. Před samotnou digitalizací totiž probíhá určení lokalit z obvodu farnosti dle platného statistického lexikonu a kontrola územního a časového rozsahu jednotlivých matrik. Digitalizace tak probíhá podle větších územních celků, které na sebe navazují, a nevznikají tak již jednotlivé „ostrovy digitalizace“. 
  • Poté, co jsou matriky nasnímány, putují vyhotovené reprodukce ve formátu TIF do Salt Lake City v USA, kde je provedena kontrola kvality jednotlivých snímků. Po odsouhlasení kvality a případných opravách jsou v SOA v Zámrsku reprodukce konvertovány do formátu JPG kvůli možnosti rychlejšího prohlížení a poté umístěny na server. Následuje provedení oprav původních zápisů v Inventárním seznamu a vygenerování nového Inventárního seznamu již s odkazy ke stažení. Další matriky budou na web přidávány tak rychle, jak jen to bude možné s ohledem na prodlení způsobené kontrolou reprodukcí a jejich konverzí do formátu JPG. Prosíme proto badatelskou veřejnost o trpělivost.
  • Část čteček ve studovně mikrofilmů byla nahrazena počítači s velkou obrazovkou, takže matriky, které již byly digitalizovány a převedeny do formátu JPG, nejsou již nadále ve fyzické podobě poskytovány ke studiu v badatelně, ale je umožněno pouze jejich prohlížení buď na počítačích nebo čtečkách mikrofilmů.
  • Zvažována byla též možnost vytvoření webové aplikace pro prohlížení matrik, z mnoha důvodů však bylo nakonec přistoupeno k umožnění bezplatného stahování celých matrik prostřednictvím internetu a jejich prohlížení v aplikaci, zvolené samotným uživatelem. V inventárním seznamu je na posledním řádku opraveného popisu jednotlivých matrik uveden webový odkaz (http://….. .ZIP), po jehož odkliknutí se uživateli nabídne možnost stažení souboru ZIP, v němž jsou zabaleny reprodukce všech popsaných listů příslušné matriky ve formátu JPG. Po rozbalení souboru ZIP ve Vašem počítači si můžete jednotlivé obrázky prohlížet v programu, který běžně užíváte. Pro stahování souborů je samozřejmě vhodné rychlejší a stabilnější připojení k internetu, pro komfortnější prohlížení velký monitor. Stahovat není možné matriky, u nichž dosud neprošla lhůta, daná zákonem o matrikách (100 let u narozených, 75 let u oddaných a 30 let u zemřelých). Matriky, u kterých vypršela ochranná lhůta po jejich digitalizaci, budou digitalizovány a umístěny na web ke stažení co nejdříve.

Permanent link to this article: http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/matriky/