Print this Stránka

Matriky

SBÍRKA MATRIK VÝCHODOČESKÉHO KRAJE

COLLECTION OF PARISH REGISTERS OF EASTBOHEMIAN REGION

DIE SAMMLUNG DER MATRIKELN DES OSTBÖHMISCHEN BEZIRKS

 

Important!

Od listopadu 2013 jsme ve spolupráci s Family Search Int. začali opět digitalizovat Sbírku matrik Východočeského kraje. V současné době se digitalizuje Broumovský výběžek, další směr povede do Krkonoš k Semilsku, kde nastane otočka k jihu a postup až k Havlíčkobrodsku. Snímky digitalizovaných matričních knih budou k dispozici s určitým časovým odstupem, který v současné době nelze odhadnout.

 

Ke stažení (download)

 

Important!

Vybíráme z Vašich e-meilů:

Dobrý den,

chtěla bych Vám tímto poděkovat za rozhodnutí poskytnout naskenované matriky ke stažení. Mohu potvrdit že se mi v nich hledá lépe než v matrikách poskytovaných jinými archivy. Věřím, že tento způsob zveřejňování matrik je efektivní i pro Vaše pracoviště.

S pozdravem a přáním krásného dne

Eliška …

 

Digitalizace matrik

Na základě dohody, uzavřené mezi SOA v Zámrsku a neziskovým sdružením Family Search International, byla v červnu r. 2009 zahájena digitalizace matrik, uložených v SOA v Zámrsku. V září roku 2012 je nasnímáno již přes 43 % všech matrik.

Zpočátku bylo při digitalizaci postupováno dle abecedního řazení farních úřadů (takto byly zhotoveny reprodukce matrik římskokatolických farních úřadů se sídly v lokalitách začínajících na písmena B, C, Č). V průběhu digitalizace se však ukázalo, že je vhodnější digitalizovat vybranou kmenovou faru a zároveň s ní i její filiální (pozdější farní) obvody. Před samotnou digitalizací totiž probíhá určení lokalit z obvodu farnosti dle platného statistického lexikonu a kontrola územního a časového rozsahu jednotlivých matrik. Digitalizace tak probíhá podle větších územních celků, které na sebe navazují, a nevznikají tak již jednotlivé „ostrovy digitalizace“. Tímto postupem jsou již digitalizovány matriky všech římskokatolických farních úřadů z okresů Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí a Svitavy. Digitalizovány jsou též matriky všech farních úřadů Českobratrské církve evangelické, Německé evangelické církve, Církve československé a civilních (okresních) úřadů.

Poté, co jsou matriky nasnímány, putují vyhotovené reprodukce ve formátu TIF do Salt Lake City v USA, kde je provedena kontrola kvality. Po odsouhlasení kvality a případných opravách jsou v SOA v Zámrsku reprodukce konvertovány do formátu JPG kvůli možnosti rychlejšího prohlížení.

Část čteček ve studovně mikrofilmů byla nahrazena počítači s velkou obrazovkou, takže matriky, které již byly digitalizovány a převedeny do formátu JPG, nejsou již nadále ve fyzické podobě poskytovány ke studiu v badatelně, ale je umožněno pouze jejich prohlížení buď na počítačích nebo čtečkách mikrofilmů.

Zvažována byla též možnost vytvoření webové aplikace pro prohlížení matrik, z mnoha důvodů však bylo nakonec přistoupeno k umožnění bezplatného stahování celých matrik prostřednictvím internetu a jejich prohlížení v aplikaci, zvolené samotným uživatelem. V inventárním seznamu je na posledním řádku opraveného popisu jednotlivých matrik uveden webový odkaz, po jehož odkliknutí se uživateli nabídne možnost stažení souboru ZIP, v němž jsou zabaleny reprodukce všech popsaných listů příslušné matriky ve formátu JPG. Po rozbalení souboru ZIP ve Vašem PC si můžete jednotlivé obrázky prohlížet v programu, který běžně užíváte (doporučujeme freeware XnView). Pro stahování souborů je samozřejmě vhodné rychlejší a stabilnější připojení k internetu, pro komfortnější prohlížení velký monitor. Stahovat není možné matriky, u nichž dosud neprošla lhůta, daná zákonem o matrikách (100 let u narozených, 75 let u oddaných a zemřelých). Momentálně je možné stahovat reprodukce matrik farností, které již byly konvertovány do formátu JPG (3962 knih, u dalších 145 knih ještě neprošly výše uvedené lhůty). Další matriky budou na web přidávány tak rychle, jak jen to bude možné s ohledem na prodlení způsobené kontrolou reprodukcí a jejich konverzí do formátu JPG. Prosíme proto badatelskou veřejnost o trpělivost.

Z webové aplikace neziskového sdružení Family Search International lze nyní prohlížet matriky více jak čtyřiceti římskokatolických farních úřadů, též farních úřadů Církve československé a civilních (okresních) úřadů. Navigace je společná pro matriky Státního oblastního archivu v Zámrsku a Státního oblastního archivu v Litoměřicích. Výběr se provádí nejprve dle okresu, pod nějž jsou zařazeny farní úřady a pod farním úřadem jsou již jednotlivé matriky. Kvalitní reprodukce ve vysokém rozlišení se však načítají poměrně pomalu. Po načtení obrázku je práce s ním již rychlá a pohodlná, ovládání aplikace je intuitivní a klade jen minimální nároky na znalost angličtiny. Orientaci poněkud zhoršuje chybné zařazení mnohých farních úřadů pod nesprávné okresy. Správné orientaci by měl napomoci náš seznam.

 

Seznam zkratek použitých v opraveném inventárním seznamu u digitalizovaných matrik:

 • č. o. – část obce
 • dř. – dříve
 • in – index
 • kn – kniha
 • N – narození
 • něm. – německy
 • O – oddaní
 • o. – obec
 • okr. – okres
 • os. – osada
 • r. – rok
 • Z – zemřelí
 • z. s. j. – základní sídelní jednotka

Permanent link to this article: http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/matriky/