Menu Zavřeno

Co v ARchivu ONline najdete?

Typ dat Aktuální stav Poznámky
Matriky narození, sňatků a úmrtí Ano Všechny zveřejnitelné prvopisy matrik z území bývalého Východočeského kraje. Zveřejněn je jak strukturovaný popis, tak i archivní pomůcka ke sbírce matrik. O sbírku matrik pečuje Archivní oddělení Zámrsk. Podrobnější informace k matrikám jsou zde.
Sčítací operáty Ne Data jsou v přípravě, budou zveřejněna v roce 2023.
Prozatímní prezentace z okresů Jičín a Ústí nad Orlicí je k dispozici zde.
Digitalizáty archiválií Částečně Aktuálně jsou vystaveny digitalizáty všech zveřejnitelných prvopisů matrik z území bývalého Východočeského kraje.
V roce 2023 budou zveřejněny sčítací operáty.
Další digitalizáty budou přidávány průběžně podle kapacitních možností archivu.
Lze prohlížet a stahovat jednotlivé snímky i celé sady digitalizátů (např. všechny stránky jedné matriky).
Archivní soubory Všechny k datu 5. 4. 2023 Archivní soubory jsou:
1. Archivní fondy – soubory archiválií vzniklých z činnosti původců (organizace, fyzické osoby).
2. Archivní sbírky – soubory archiválií vzniklé sbírkotvornou činností.
Pokud je k dispozici zveřejnitelný popis archiválií v rámci archivního souboru, je tento popis vždy zveřejňován ve strukturované podobě. Ve vybraných případech je zveřejňována i archivní pomůcka ve formátu pdf.
Archivní pomůcky Částečně Archivní pomůcka obsahuje základní informace o archivním souboru a popis archiválií v něm obsažených.
Pomůcky ve formátu pdf budou zveřejňovány výběrově (ve většině případů se obsah archivní pomůcky shoduje s archivním popisem zveřejňovaným ve strukturované podobě).
Ve formátu pdf je zatím zveřejněna jen archivní pomůcka ke sbírce matrik, ostatní pomůcky mají podobu strukturovaného popisu v rámci archivních souborů.
Seznamy a popisy archiválií v archivních souborech Částečně Aktuálně obsahuje podrobnější popis zhruba 8 500 archivních souborů z více než 27 000 evidovaných.
Ve většině případů se archivní popis zveřejňovaný ve strukturované podobě shoduje s obsahem archivní pomůcky.
Popisy jsou přidávány průběžně podle kapacitních možností archivu.
Nezveřejňovány jsou údaje podléhající ochraně podle příslušných předpisů.
Rejstříková hesla Částečně Aktuálně je zveřejněn zeměpisný rejstřík k matrikám a rejstřík původců matrik.
Další hesla jsou přidávána průběžně podle kapacitních možností archivu.
Objednávky archiválie do badatelny nebo objednávky kopie archiválie Ne ARchiv ONline neobsahuje funkci přímého objednání. Pro objednání jiným způsobem (datovou zprávou, e-mailem, telefonicky, písemně, osobně) kontaktujte prosím příslušný organizační útvar archivu. Kontakty na organizační útvary archivu jsou zde.
Před objednáním si ze záznamu v ARchivu ONline poznamenejte důležité údaje.