Menu Zavřeno

Co v ARchivu ONline najdete?

Typ dat Aktuální stav Poznámky
Matriky narození, sňatků a úmrtí Ano Všechny zveřejnitelné prvopisy matrik z území bývalého Východočeského kraje. O sbírku matrik pečuje Archivní oddělení Zámrsk. Podrobnější informace k matrikám jsou zde.
Sčítací operáty Ne Data jsou v přípravě, budou zveřejněna v roce 2023.
Prozatímní prezentace z okresů Jičín a Ústí nad Orlicí je k dispozici zde.
Digitalizáty archiválií Částečně Aktuálně jsou vystaveny digitalizáty všech zveřejnitelných prvopisů matrik z území bývalého Východočeského kraje.
V roce 2023 budou zveřejněny sčítací operáty.
Další digitalizáty budou přidávány průběžně podle kapacitních možností archivu.
Lze prohlížet a stahovat jednotlivé snímky i celé sady digitalizátů (např. všechny stránky jedné matriky).
Seznamy archivních souborů Všechny k datu 15. 11. 2022 Archivní soubory jsou:
1. Archivní fondy – soubory archiválií vzniklých z činnosti původců (organizace, fyzické osoby).
2. Archivní sbírky – soubory archiválií vzniklé sbírkotvornou činností.
Seznamy archivních souborů jsou v ARchivu Online aktualizovány obvykle na konci čtvrtletí.
Archivní pomůcky ve formátu pdf Ne Archivní pomůcka obsahuje základní informace o archivním souboru a popis archiválií v něm obsažených.
Pomůcky ve formátu pdf budou zveřejňovány výběrově (ve většině případů se obsah archivní pomůcky shoduje s archivním popisem zveřejňovaným ve strukturované podobě).
Seznamy a popisy archiválií v archivních souborech Částečně Aktuálně obsahuje podrobnější popis zhruba 8 500 archivních souborů z více než 27 000 evidovaných.
Ve většině případů se archivní popis zveřejňovaný ve strukturované podobě shoduje s obsahem archivní pomůcky.
Popisy jsou přidávány průběžně podle kapacitních možností archivu.
Rejstříková hesla Částečně Aktuálně je zveřejněn zeměpisný rejstřík k matrikám a rejstřík původců matrik.
Další hesla jsou přidávána průběžně podle kapacitních možností archivu.
Objednávky archiválie do badatelny nebo objednávky kopie archiválie Ne ARchiv ONline neobsahuje funkci přímého objednání. Pro objednání jiným způsobem (datovou zprávou, e-mailem, telefonicky, písemně, osobně) kontaktujte prosím příslušný organizační útvar archivu. Kontakty na organizační útvary archivu jsou zde.
Před objednáním si ze záznamu v ARchivu ONline poznamenejte důležité údaje.