Menu Zavřeno

Archivní knihovny

Náš archiv zřizuje specializované archivní knihovny podle knihovního zákona ve všech státních okresních archivech a v Zámrsku. Knihovny jsou zaměřeny především na obor archivnictví a regionální historii (včetně periodik).
Knihovní dokumenty zpřístupňujeme pouze formou prezenční zápůjčky v badatelně příslušného pracoviště (knihovní dokumenty se nezapůjčují mimo archiv).

Knihovní fond pracoviště v Zámrsku je uživatelům přístupný formou on-line katalogu.

Podrobnější informace viz v životní situaci Bádání v archivní knihovně.

Knihovní řády jednotlivých knihoven archivu:

Státní okresní archiv Hradec Králové.

Státní okresní archiv Chrudim.

Státní okresní archiv Jičín.

Státní okresní archiv Náchod.

Státní okresní archiv Pardubice.

Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou.

Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli.

Státní okresní archiv Trutnov.

Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí.

Oddělení Zámrsk.

Ke knihovnictví viz též:
SKC – Souborný katalog České republiky (CASLIN)

Služba Národní knihovny „Ptejte se knihovny“