Menu Zavřeno

Archivní knihovny

Náš archiv zřizuje specializované archivní knihovny podle knihovního zákona ve všech státních okresních archivech a v Zámrsku. Knihovny jsou zaměřeny především na obor archivnictví a regionální historii (včetně periodik).
Knihovní dokumenty zpřístupňujeme pouze formou prezenční zápůjčky v badatelně příslušného pracoviště (knihovní dokumenty se nezapůjčují mimo archiv).

Knihovní fond pracoviště v Zámrsku je uživatelům přístupný formou on-line katalogu.

Podrobnější informace viz v životní situaci Bádání v archivní knihovně.

Knihovní řády jednotlivých knihoven archivu:

Státní okresní archiv Hradec Králové PDF 154,91 KB.

Státní okresní archiv Chrudim PDF 366,16.

Státní okresní archiv Jičín PDF 82,30.

Státní okresní archiv Náchod PDF 272,22 KB.

Státní okresní archiv Pardubice PDF 86,53 KB.

Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou PDF 107 KB.

Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli PDF 162,32 KB .

Státní okresní archiv Trutnov PDF 161,17 KB.

Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí PDF 293,45 KB.

Archivní oddělení Zámrsk PDF 371,36 KB.

Ke knihovnictví viz též:
SKC – Souborný katalog České republiky (CASLIN)

Služba Národní knihovny „Ptejte se knihovny“