Menu Zavřeno

Publikační činnost SOkA Hradec Králové

Královéhradecko

Královéhradecko je historický sborník „pro poučenou veřejnost“, který od roku 2004 vydává Státní okresní archiv Hradec Králové spolu s Muzeem východních Čech v Hradci Králové, Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové, Galerií moderního umění v Hradci Králové a Knihovnou města Hradec Králové.

Seznam vydaných sborníků:
Královéhradecko 1/2004
Královéhradecko 2/2005
Královéhradecko 3/2006
Královéhradecko 4/2007
Královéhradecko 5-6/2009
Královéhradecko 7/2010
Královéhradecko 8/2011
Královéhradecko 9/2017
Královéhradecko 10/2019

Ukázky vydaných sborníků

 

Dějiny Hradce Králové do roku 1850 I., II.

Jaromír Mikulka

Doposud nepřekonané zpracování dějin města od nejstarších dob do roku 1850 z pera renomovaného historika a slavisty PhDr. Jaromíra Mikulky, CSc. (*25. 9. 1923, + 6. 1. 2009).  Čtyřsvazkové dílo vycházelo péčí Nadace Historica při státním okresním archivu v letech 1994-1997.

Dějiny HK 1/1 Jaromír Mikulka:
Dějiny Hradce Králové do roku 1850. Díl I./1.
Od nejstarších dob do r. 1526.
Vydala Nadace HISTORICA v Hradci Králové 1996-1997, 1. vydání, náklad 2200, strany 1-180.
ISBN 80-900048-9-X
Dějiny HK I/2 Jaromír Mikulka:
Dějiny Hradce Králové do roku 1850. Díl I./2.
Léta 1526-1620.
Vydala Nadace HISTORICA v Hradci Králové 1996-1997, 1. vydání, náklad 2200, strany 181-420, + přílohy.
ISBN 80-900048-9-X


Jaromír Mikulka:
Dějiny Hradce Králové do roku 1850. Díl II./1.
Léta 1620-1740.
Vydala Nadace HISTORICA v Hradci Králové 1994-1995, 1. vydání, náklad 2200, strany 1-176, + přílohy.
ISBN 80-900048-9-X


Jaromír Mikulka:
Dějiny Hradce Králové do roku 1850. Díl II./2.
Léta 1740-1850.
Vydala Nadace HISTORICA v Hradci Králové 1994-1995, 1. vydání, náklad 2200, strany 177-352, + přílohy.
ISBN 80-900048-9-X


Kolektiv autorů:
Jaro, invaze a normalizace na královéhradecku.
Sborník dokumentů z let 1968–1970.
Vydalo nakladatelství Kruh pro Okresní archiv v Hradci Králové, 1990, 1. vydání, náklad 3000, 108 stran, 16 s. příloh.
ISBN 80-7031-588-1


Jaroslav Šůla, Stanislava Svatoňová, Petr Zimmermann:
Válka 1866 na Královéhradecku pohledem současníků.
Výbor z obecních, farních a školních kronik regionu.
Vydal Státní okresní archiv v Hradci Králové, 1991, 1. vydání, náklad 3000, 152 s.


Zdeněk Jirásek:
Nechanická aféra 1947.
Vydal Státní okresní archiv v Hradci Králové, 1992, 1. vydání, náklad 2000, 164 stran.

Petr Zimmermann a kol.

Radnice v Hradci Králové

Její reprezentanti a jejich činnost v letech 1850-1998.

Vydala nadace HISTORICA v Hradci Králové, 1998, 1. vydání, 120 s.

ISBN 80-901805-9-0