Menu Zavřeno

O SPVA

O Sborníku prací východočeských archivů

Sborník prací východočeských archivů je vydáván od roku 1970 péčí Státního oblastního archivu v Hradci Králové (do roku 2021 Státního oblastního archivu v Zámrsku). Zpřístupňuje studie, články, materiály a edice, zprávy o fondech, literatuře, diskuze a recenze z oblasti pomocných věd historických, archivnictví a archivistiky. Vítány jsou historické studie a statě, též metodické úvahy a návody z oblasti archivnictví. Zprávy o fondech vycházejí především z pera východočeských archivářů. SPVA se neomezuje pouze na oblast východních Čech. Od roku 2021 je recenzovaným periodikem vydávaným v elektronické podobě, v němž jsou jednotlivé studie posuzovány dvěma recenzenty. Plné texty článků jsou zpřístupňovány prostřednictvím webových stránek Státního oblastního archivu v Hradci Králové.