Menu Zavřeno

Obsah publikace Archivy východních Čech, historie a současnost

OBSAH

SLOVO ÚVODEM (Ivo Šulc), s. 9

OHLÉDNUTÍ K ZAČÁTKŮM (Tomáš Šimek) s. 11

STRUČNĚ O ARCHIVU (Ivo Šulc) s. 13

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V HRADCI KRÁLOVÉ, s.17
Předchůdci do roku 1960 (Jiří Kuba), s. 17
Období 1960–2002 (Jiří Kuba, Helena Pochobradská), s. 27
Organizační vývoj a činnost, s. 27
Areály a budovy, s. 37
Prezentace činnosti, s. 44
Období 2002–2022 (Ivo Šulc), s. 50
Organizační vývoj a činnost, s. 50
Areály a budovy, s. 65
Prezentace činnosti, s. 73
Skladba spravovaných fondů a sbírek (Jiří Kuba, Helena Pochobradská), s. 79
Ochrana archivních fondů a sbírek (Renáta Růžičková), s. 86
Přehled vedoucích zaměstnanců (Jiří Kuba, Ivo Šulc), s. 93

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIVY (Jaroslav Čáp, Radim Dušek, Renáta Růžičková), s. 97

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV HRADEC KRÁLOVÉ (Andrea Svatošová), s. 103
Předchůdci, organizační vývoj a činnost, s. 103
Areály a budovy, s. 116
Prezentace činnosti, s. 123
Významné archiválie a archivní soubory, s. 127

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV CHRUDIM (Petr Boček, David Novotný, Ivo Šulc), s. 133
Předchůdci, organizační vývoj a činnost, s. 133
Areály a budovy, s. 148
Prezentace činnosti, s. 156
Významné archiválie a archivní soubory, s. 162

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV JIČÍN (Radka Janků), s. 167
Předchůdci, organizační vývoj a činnost, s. 167
Areály a budovy, s. 179
Prezentace činnosti, s. 184
Významné archiválie a archivní soubory, s. 190

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV NÁCHOD (Jaroslav Čáp), s. 195
Předchůdci, organizační vývoj a činnost, s. 195
Areály a budovy, s. 217
Prezentace činnosti, s. 223
Významné archiválie a archivní soubory, s. 229

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PARDUBICE (Ladislav Hloušek), s. 235
Předchůdci, organizační vývoj a činnost, s. 235
Areály a budovy, s. 247
Prezentace činnosti, s. 253
Významné archiválie a archivní soubory, s. 260

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV RYCHNOV NAD KNĚŽNOU (Radka Holendová,
Lucie Morávková, Hana Paikertová, Jiří Papež, Anna Šafářová)
, s. 267
Předchůdci, organizační vývoj a činnost, s. 267
Areály a budovy, s. 283
Prezentace činnosti, s. 290
Významné archiválie a archivní soubory, s. 295

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI (Stanislav Konečný), s. 303
Předchůdci, organizační vývoj a činnost, s. 303
Areály a budovy, s. 319
Prezentace činnosti, s. 328
Významné archiválie a archivní soubory, s. 335

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV TRUTNOV (Roman Reil), s. 343
Předchůdci, organizační vývoj a činnost, s. 343
Areály a budovy, s. 355
Prezentace činnosti, s. 361
Významné archiválie a archivní soubory, s. 365

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV ÚSTÍ NAD ORLICÍ (Radim Dušek), s. 371
Předchůdci, organizační vývoj a činnost, s. 371
Areály a budovy, s. 384
Prezentace činnosti, s. 393
Významné archiválie a archivní soubory, s. 399

VZPOMÍNKY ARCHIVÁŘŮ, s. 405
Vzpomínky Vladimíra Kalába, s. 405
Z archivního dávnověku (Vzpomínky Marie Mackové), s. 408

CIZOJAZYČNÁ RESUMÉ, s. 410
Summary, s. 410
Zusammenfassung .412

POUŽITÁ LITERATURA, s. 415
Monografie, s. 415
Články, s. 418

POUŽITÉ ZKRATKY, s. 425

AUTOŘI TEXTŮ A FOTOGRAFIÍ, SPOLUPRÁCE, s. 427