Menu Zavřeno

Obsah publikace Hrdelní soudnictví českých zemí. Soupis pramenů a literatury

OBSAH
František Šebek – Tomáš Šimek: Úvodem, s. 1–2
Jaroslav Pánek: Dějiny kriminality a hrdelního soudnictví v evropském kontextu (Středověk a raný novověk), s. 3–14
Jindřich Francek: K vývoji hrdelního soudnictví v Čechách, s. 15–20
Ivan Štarha: K vývoji hrdelního soudnictví na Moravě, s. 21–28
Jindřich Francek: Soupis hmotných pramenů, s. 29–72
Tomáš Šimek: Soupis písemných pramenů, s. 73–132
Jindřich Francek: Výběrový soupis vydaných pramenů a literatury k dějinám hrdelního soudnictví v českých zemích, s. 133–187