Menu Zavřeno

Obsah publikace Lidové stavitelství ve stavebních plánech a mapách východočeských archivů. Část II., sídla, domy a zemědělské stavby

OBSAH
Úvod, s. 5–6
Utváření sídel, s. 7
Typy vesnických sídel, s. 8–15
Typy plužin, s. 16–17
Svědectví starých map, s. 18–30
Dům, s. 31
Konstrukce a prostorové členění, s. 31–47
Topeniště, s. 48–55
Architektura, s. 56–68
Zemědělská usedlost, s. 69
Dvůr, s. 69–78
Zemědělské stavby, s. 79–92
Přílohy, s. 93
1. Usedlost č. 49 v Rychnově na Chrudimsku, s. 93–95
2. Co by začátečník také povědomost měl, kterak na zděné stavení rys učiněn býti má (z rukopisné knihy Josefa Pilaře dopsané v r. 1808, s. 96–97
3. Požární záležitosti, s. 98–100
4. Přehled místních výrazů v popisech archivních stavebních plánů, s. 101
Závěr, s. 102
Poznámky a odkazy, s. 103–105
Vysvětlivky zkratek, s. 106
Použité prameny a literatura, s. 107
Místní rejstřík, s. 108–109
Zusammenfassung, s. 110
Summary, s. 111