Menu Zavřeno

Obsah publikace Pečeti a pečetidla východočeských archivů a některých muzeí 12261620

OBSAH
Úvod, s. 7–50
Seznam autorů, s. 50
Seznam zkratek, s. 51–52
Panovnické pečeti, s. 53–117
Pečeti šlechty, s. 119–253
Pečeti světských duchovních, s. 255–273
Pečeti řádových duchovních, s. 275–282
Pečeti měšťanů, s. 283–285
Pečeti světských duchovních – právnické osoby, s. 287–290
Pečeti řádových duchovních – právnické osoby, s. 291–296
Pečeti měst a jejich úřadů, s. 297–326
Pečeti cechovní, s. 327–331
Pečetidla městské a obecní správy, s. 333–342
Pečetidla cechovní, s. 343–354
Rejstřík, s. 355–403
Rejstřík heraldických znamení, s. 404–430
Prameny popisované A. Sedláčkem v jeho knížkách výpisů a odkazované v Atlasech erbů a pečetí a porovnání s edicí Pečeti a pečetidla východočeských archivů a některých muzeí, s. 431–435
Soupis pramenů, s. 437–442
Literatura, s. 443–457
Zusammenfassung, s. 458–479