Menu Zavřeno

Obsah publikace Soupis východočeských urbářů 2. polovina 13. století–1776

OBSAH
Úvod, s. 11–14
Seznam zkratek, s. 15–16
Resumé, s. 17–18
Zkratky německé, s. 19–20
Abecední seznam urbářů, s. 21–28
Chronologický seznam urbářů, s. 29–36
Soupis urbářů, s. 37–160
Příloha č. 1 Pokyny císařského dvora k vyplňování urbariálních fasí. Panství Litomyšl, s. 161–164
Příloha č. 2 Vyplněný formulář urbariální fase. Panství Litomyšl, s. 165–176
Osobní rejstřík, s. 177–182
Místní rejstřík, s. 183–236
Věcný rejstřík, s. 237–270
Seznam vyobrazení, s. 271