Menu Zavřeno

Obsah publikace Zámrsk 1349–1999. U příležitosti 650 let obce

OBSAH
V. Profous: Slovo úvodem, s. 1
J. Kuba: Slovo redaktora, s. 2
Nejstarší písemný záznam o obci, s. 3

I. Úvod
J. Kuba: Obec Zámrsk, s. 7
R. Urbánek: Sídelní charakteristika obce, s. 9

II. Dějiny Zámrsku
Š. Gilar: Panství a obec Zámrsk do roku 1850, s. 11
Š. Gilar: Obec Janovičky do roku 1850, s. 18
Š. Gilar: Hospodaření a správa panství Zámrsk, s. 19
Š. Gilar: Pečeti obcí na zámrském panství, s. 21
J. Kuba: Obec Zámrsk v letech 1850-1999, s. 22
J. Kuba: Obec Janovičky v letech 1850-1962, s. 38

III. Náboženství a školství v Zámrsku
M. Skopal: Farní kostel sv. Martina, s. 41
M. Skopal: Škola a její učitelé, s. 55
M. Skopal: Mateřská škola, s. 64

IV. Organizace a ústavy v Zámrsku
J. Kuba: Nápravně výchovný ústav, s. 65
T. Šimek: Státní oblastní archiv, s. 66

V. Výrobní činnost a podniky v Zámrsku
J. Kuba: Velkostatek Zámrsk, s. 73
J. Kuba: Cihelna v Zámrsku, s. 74
P. Janík: Železniční stanice v Zámrsku, s. 75
J. Kuba: Pošta v Zámrsku, s. 79
J. Kuba – J. Přikrylová: František Lošan – mechanická tkalcovna v Zámrsku, s. 79
J. Bezdíček – J. Kuba: THZ, SHZ, s. 80
J. Kuba – J. Přikrylová: Pila v Janovičkách, s. 81
M. Kolář: Plemenářská stanice Malejov, s. 81
I. Formanová: Brück AM spol. s r.o. v Zámrsku, s. 82
J. Kuba: Dostihové centrum Zámrsk, s. 82
F. Schlemmer – Z. Tvrzníková: Jednotné zemědělské družstvo v Zámrsku, s. 83
J. Lebedová: AGRAS Zámrsk a.s., s. 86
J. Kuba: Jednotné zemědělské družstvo v Janovičkách, s. 87

VI. Spolková a zájmová činnost v Zámrsku
R. Bečvárovská: Ochotnické divadlo v Zámrsku, s. 89
R. Bečvárovská: Loutková scéna, s. 90
E. Vašek: Osvětová beseda v Zámrsku, s. 90
V. Kopecký: Hudební kroužek Osvětové besedy v Zámrsku, s. 91
E. Vašek: Obecní knihovna v Zámrsku, s. 91
M. Merkl, ml.: Hasičský sbor v Zámrsku, s. 93
L. Krejčí: Hasičský sbor v Janovičkách, s. 94
B. Němec – J. Svatoš: Tělovýchova a sport v Zámrsku, s. 95
B. Němec: Kopaná v Zámrsku, s. 97
J. Svatoš: Lední hokej v Zámrsku, s. 98
V. Kopecký: Stolní tenis v Zámrsku, s. 99
J. Ferkl: Šachový oddíl v Zámrsku, s. 99
M. Jägerman: Myslivecké sdružení Májka, s. 99
J. Svatoš: Rybářský spolek v Zámrsku, s. 101
J. Svatoš: Junák v Zámrsku, s. 101
P. Janík: ČSM – SSM – Svaz mladých v Zámrsku, s. 101
J. Kuba: Pionýr v Zámrsku, s. 102
J. Neprašová: Svaz československo-sovětského přátelství v Zámrsku, s. 102
J. Profousová: Červený kříž v Zámrsku, s. 103
H. Volterová: Československý svaz žen v Zámrsku, s. 103
J. Martínek – V. Martínek: Český svaz zahrádkářů v Zámrsku, s. 104
J. Drahoš: Český svaz chovatelů v Zámrsku, s. 104
J. Kuba: Komunistická strana Československa v Zámrsku, s. 104
J. Neprašová: Komunistická strana Čech a Moravy v Zámrsku, s. 105

VII. Umělecko-historické památky v obci Zámrsk
T. Šimek: Zámek, s. 107
T. Šimek: Zámecký dvůr, s. 112
T. Šimek: Zámecký park, s. 114
T. Šimek: Kostel svatého Martina, s. 115
T. Šimek: Zvonice, s. 117
T. Šimek: Socha svatého Jana Nepomuckého, s. 117
T. Šimek: Špýchar u čp. 26/II, s. 118
T. Šimek: Škrobárna (mlýn) čp. 61/I, s. 119
T. Šimek: Hřbitov, s. 119
T. Šimek: Železniční nádraží čp. 78/I, s. 119
J. Kuba: Kaplička v Janovičkách, s. 120
R. Urbánek: Sýpka usedlosti čp. 18/III v Janovičkách, s. 120

VIII. Historiografie a osobnosti Zámrsku
J. Kuba: Významní zámrští rodáci, s. 121
J. Kuba: Kronikářství a historiografie Zámrsku, s. 122

IX. Prameny a literatura
J. Kuba: Prameny a literatura, s. 125

V. Profous: Doslov, s. 129