Menu Zavřeno

Obsah publikace TRANS FINES NOSTROS

OBSAH
I. Panovníci, s. 7–22
II. Válka s Turky, s. 23–35
III. Pohyb obyvatel, s. 36–51
IV. Hranice, s. 52–67
V. Aktivita šlechty, s. 68–77
VI. Uherská a slovenská státoprávnost, s. 78–90
VII. Mapy, s. 91–97
Seznam zkratek, s. 98
Zusammenfassung, s. 99