Menu Zavřeno

Obsah publikace Východočeská panství na mapách

OBSAH

Panství východních Čech, s. 11

Přehledové mapy panství
Vischerova mapa pardubického panství, s. 26
Tzv. Rybniční registra z let 1494–1496 (zlomek), s. 28
Rekonstrukce pardubické rybniční pánve k roku 1845, s. 28
Mapa panství Pardubice, vsi Chvojenec, Horní a Dolní Ředice, s. 30
Generální mapa panství Pardubice, s. 32
Přehledová mapa šlikovských velkostatků, s. 34
Mapa harrachovského alodiálního panství Jilemnice, majorátu Branná a statku Žďár, s. 36
Mapa panství Žleby, Tupadly a Žáky, s. 38
Přehledová mapa velkostatku Žleby, s. 40
Mapa panství Kost, s. 42
Mapa panství Kost, s. 44
Mapa lesů rychmburského panství, s. 46
Hrabě Filip Kinský z Vchynic a Tetova (1742–1827), s. 48
Přehledová mapa velkostatku Nasavrky, s. 50
Mapa panství Potštejn, s. 52
Mapa panství Potštejn, s. 54
Rejstřík vyplacených nádeníků inženýra Franze Xavera Thiela v roce 1772, s. 56
Soupis rustikálu a dominikálu zachyceného na mapě potštejnského panství z roku 1772 z pera měřiče Franze Xavera Thiela, s. 56
Mapa panství Nové Hrady, s. 58
Mapa panství (Choustníkovo) Hradiště – Kuks, s. 60
Mapa panství Opočno, s. 62
Mapa panství Opočno, s. 64
Mapa panství Náchod se statkem Chvalkovice, s. 66
Mapa panství Náchod, s. 68
Mapa svěřeneckého velkostatku Chlumec nad Cidlinou, s. 70
Silniční mapa zámeckého panství Litomyšl, s. 72

Lesní mapy
Přehledová a honební mapa velkostatku Sadová, s. 74
Mapa polesí Pustá Proseč, s. 76
Mapa vrchnostenských slatiňanských lesů u Čejkovic, s. 78

Mapy pozemků a vsí
Mapa pozemků vsi Leština, s. 80
Mapa pozemků vsi Hřídelec, s. 82
Mapa pozemků vsi Zliv, s. 84
Mapa vsi Krouna na panství Rychmburk, s. 86
Gruntovní kniha vsí Krouna a Oldříš založená roku 1731, s. 88
Urbář rychmburského panství z roku 1731, s. 88

Mapy hospodářských dvorů
Mapa pozemků vrchnostenského dvora v Nové Vsi a Pohodlí, s. 90
Mapa pozemků vrchnostenského dvora Vokšice, s. 92
Atlas vrchnostenských dvorů a jejich pozemků na panství Kost, s. 94

Hraniční mapy
Mapa hranice mezi panstvím Maleč a statkem Nová Ves (u Chotěboře), s. 96
Hraniční mapa mezi panstvím Kyšperk a statkem Žampach, s. 100
Mapa sporných hranic lesa mezi panstvím Choltice a Heřmanův Městec, s. 102
Konvolut písemností řešící spor o kus lesa mezi panstvím Choltice a Heřmanův Městec z let 1655–1660, s. 104

Broumovský urbář
Hesseliův urbář panství Broumov, s. 106
Kolorovaný znak opata Tomáše Sartoria, s. 108
Pohledová mapa na ves Meziměstí, s. 108