Menu Zavřeno

SPVA 10/2005

SPVA 10/2005Sborník prací východočeských archivů 10
Autor:
Petr Zimmermann a redakce
Vydavatel: Státní oblastní archiv v Zámrsku
Místo vydání: Zámrsk
Rok vydání: 2005
ISBN: 80-239-8846-8
ISSN: 0231-6307
Cena: neprodejné


OBSAH

Studie a články
Tomáš Malý: Kterak „Starochrudimští“ na smrtelném loži kšaftovali. Testamentární praxe v raněnovověké Chrudimi. Památce Čeňka Floriána, s. 13–36
Gustav Novotný: Viktor Benesch (1861–1947). Zapomenutý lesník z východních Čech, s. 37–74
Martin Paukrt: Diecézní katolická charita Hradec Králové. Vznik a vývoj charitní organizace ve východních Čechách, s. 75–87
Michal Štorek: Pomístní jména na Skutečsku, s. 89–103
Jiří Novotný – Jiří Šouša: Regionální elity a pražský bankéř. Podnikatelé, političtí a intelektuální představitelé z východních Čech v korespondenci vrchního ředitele Živnostenské banky Jaroslava Preisse, s. 105–145

Materiály
Ladislav Hladký: Svědectví zhostních listů a dalších archiválií o změnách v právním postavení panství Homole v Kladském hrabství před Bílou horou, s. 149–162
Jaroslav Čáp: Konceptář Fridricha z Opperstorfu z let 1605–1609 (1638), s. 163–236
Václav Pitucha: Rodinný archiv Šporků, s. 237–273

Zprávy
Jaroslav Šůla: Vznik a počátky literátského bratrstva v Dobrušce, s. 277–281
Michael Skopal: Nejstarší rodokmen pánů z Bubna – fakta a otazníky, s. 283–295
Jiří Pavlík – Radek Pokorný: Zpráva o provedení inventarizace nejstarší manipulace královéhradecké Biskupské konzistoře (1666–1775), s. 297–301
Václav Pitucha: Oslavy jubilea Václava Šporka u příležitosti padesáti let jeho vstupu do státních služeb. Edice archivních pramenů z fondu Rodinný archiv Šporků, s. 303–309
Jiří Vozar: Příspěvek k dějinám Anenských slatinných lázní v Bělohradě do roku 1945, s. 311–315
Jiří Kuba: Soupis východočeských urbářů – dodatky II., s. 317–323
Jitka Rychlíková – Petr Zimmermann: Výroční zpráva za rok 2004, s. 325–392