Menu Zavřeno

SPVA 11/2007

SPVA 11/2007Sborník prací východočeských archivů 11
Autor:
Martin Paukrt a redakce
Vydavatel: Státní oblastní archiv v Zámrsku
Místo vydání: Zámrsk
Rok vydání: 2007
ISBN: 978-80-254-2027-0
ISSN: 0231-6307
Cena: neprodejné

 

OBSAH
I. Historická část
Studie a články
David Novotný: Lorenc Košín a „městská šlechta“ v Heřmanově Městci, s. 19–36
Jiří Kubeš: Colloredové z Wallsse a jejich pokus o integraci do prostředí panovnického dvora v habsburské monarchii (Edice instrukcí Jeronýma Colloreda o výchově jeho nejstaršího syna z let 1723–1725), s. 37–63
Jan Pavlíček: Litomyšl v roce 1945, s. 65–92
Marie Skopalová: Vysídlování selských rodin ve východních Čechách v padesátých letech 20. století, s. 93–120

Edice
Martin Paukrt: Erbovní listiny ve Státním oblastním archivu v Zámrsku a okresních archivech Královéhradeckého a Pardubického kraje, s. 123–148
Lydia Baštecká: Instrukce pro hospodářské úředníky klášterního panství Police nad Metují z roku 1845, s. 149–163
Václav Pitucha: Výchovný a vzdělávací model syna knížecího panovnického rodu v polovině 19. století (Na příkladu výchovy a vzdělání Viléma zu Schaumburg-Lippe, druhorozeného syna Jiřího Viléma, knížete Schaumburg-Lippe. Edice souhrnné hofmistrovské zprávy o studiu na universitě.), s. 165–180

Diskuse
Michael Skopal: Ohlédnutí za komturem Dalimilem Tomáše Edela (a Dalimilem Smilem Milady Hučkové) aneb sedm životů svaté Zdislavy, s. 183–214

Drobnosti
Oldřich Pakosta: Erbovní výzdoba náhrobku plukovníka Michaila Fedoroviče Frolova na litomyšlském hřbitově, s. 217–221
Helena Kokešová: Marie Albertová – neznámá žena slavného muže, s. 223–230
Oldřich Pakosta: Neobvyklý pečetní typář cechu litomyšlských řezníků, s. 231–234

II. Archivní část
Výroční zpráva o činnosti archivu
Jitka Rychlíková: Výroční zpráva za rok 2005, s. 237–294
Jitka Rychlíková: Publikační činnost východočeských archivů za rok 2005, s. 295–299
Jitka Rychlíková: Výroční zpráva za rok 2006, s. 301–355
Jitka Rychlíková: Publikační činnost východočeských archivů za rok 2006, s. 357–361
Jitka Rychlíková: Archivní kulturní památky uložené ve Státním oblastním archivu v Zámrsku, s. 363–365

Zprávy
Milan Novotný: Sbírka matrik Východočeského kraje, s. 369–379
Michael Skopal: Rodinný archiv Bubnů z Litic, s. 381–393
Jiří Vozar: Rodinný archiv Merveldtů Lázně Bělohrad, s. 395–414
Jiří Pavlík – Radek Pokorný: Zpráva o pokračující inventarizaci Biskupské konzistoře Hradec Králové, s. 415–420
Michal Štorek: Zpráva o archivním fondu Krajská zemědělská správa Hradec Králové, s. 421–430
Hana Machatová: Zemědělské stavby Hradec Králové, s. 431–435

Bibliografie
Féba Hubená: Bibliografický přehled Sborníku prací východočeských archivů (1970–2005), s. 437–445