Menu Zavřeno

SPVA 12/2008

SPVA 12/2008Sborník prací východočeských archivů 12
Autor:
Martin Paukrt a redakce
Vydavatel: Státní oblastní archiv v Zámrsku
Místo vydání: Zámrsk
Rok vydání: 2008
ISBN: 978-80-254-4348-4
ISSN: 0231-6307
Cena: 146 Kč

 

OBSAH
I. Historická část
Studie a články
Aleš Valenta: Majetek a rodinné vztahy raně novověké aristokracie. Morzinové po třicetileté válce, s. 13–48
Jan Barták: Hronov za 1. světové války, s. 49–78

Edice
Martin Paukrt: Erbovní listiny ve Státním oblastním archivu v Zámrsku a okresních archivech Královéhradeckého a Pardubického kraje – dodatky, s. 81–87
Stanislav Konečný: Zpráva Emila Šmída o jeho putování po Černé Hoře a Albánii v květnu a červnu 1914, s. 89–106
Jan Čížek: Cesta královéhradeckého pěšího pluku č. 18 na frontu v roce 1914 podle deníku kadeta Bohuše Růžičky, s. 107–132
Milan Novotný: Válečný deník Františka Huryty z Horek č. 8 z let 1914–1915, s. 133–157
Michael Skopal: Osudy českého vojáka v zákopech Velké války. Zápisky Bohumíra Kočky, vojáka 10. zeměbraneckého pěšího pluku, z let 1914–1918, s. 159–236

Drobnosti
Oldřich Pakosta: Sedmnáct měsíců v zajetí. Několik poznatků o internaci kapitána československého letectva Václava Vlčka v maďarských věznicích od 17. července 1920 do 30. listopadu 1921, s. 239–245

II. Archivní část
Zprávy
Michael Skopal: Rodinný archiv Stubenbergů Kyšperk (Letohrad), s. 249–257
Zuzana Dubová: Mimořádný lidový soud Chrudim, s. 259–269

Diskuse
Helena Pochobradská: Archiv – správní úřad či zařízení k ukládání archiválií a péči o ně?, s. 273–279

Výroční zpráva o činnosti archivu
Jitka Rychlíková: Výroční zpráva za rok 2007, s. 283–323
Jitka Rychlíková: Publikační činnost zaměstnanců SOA Zámrsk v roce 2007, s. 325–332