Menu Zavřeno

SPVA 13/2009

SPVA 13/2009Sborník prací východočeských archivů 13
Autor:
Martin Paukrt a redakce
Vydavatel: Státní oblastní archiv v Zámrsku
Místo vydání: Zámrsk
Rok vydání: 2009
ISBN: 978-80-254-6677-3
ISSN: 0231-6307
Cena: 169 Kč


OBSAH
I. Historická část
Studie a články
Renáta Růžičková – Tereza Siglová: Apelační soud a odvolání proti rozhodnutím nižších soudů pardubického panství (Případy řešené v civilním soudním řízení v 16.–18. století), s. 13–130
Čestmír Pelikán: Registra městské korespondence města Chlumce nad Cidlinou z let (1610) 1614–1649, s. 131–162
Marie Macková: Lanškroun ve světle Josefínského katastru, s. 163–180
Jiří Urban: Počátky kolektivizace na Královéhradecku ve světle dokumentů centrálních archivů, s. 181–218

Edice a materiály
Jiří Kuba: Soupis východočeských urbářů – dodatky III., s. 221–226

Drobnosti
Zdeněk Horák: Vzpomínky českých občanů a sovětských vojáků na srpen 1968 a na pobyt sovětských vojsk v Pardubickém kraji, s. 229–239

Zprávy a recenze
Michael Skopal: N. Kruppa (ed.), Pfarreien im Mittelalter. Deutschland, Polen, Tschechien und Ungarn im Vergleich, Göttingen 2008, s. 243–250
Martin Paukrt: T. Šimek a kol., Pečeti a pečetidla východočeských archivů a některých muzeí 1226–1620, Praha 2008, s. 250–255
Jan Pavlíček: L. Jarkovská, Odplata či spravedlnost? Mimořádné lidové soudy 1945–1948 na Královéhradecku, Praha 2008, s. 255–257
Jiří Urban: P. Blažek – M. Kubálek (eds.), Kolektivizace venkova v Československu 1948–1960 a středoevropské souvislosti, Praha 2008, s. 257–264

II. Archivní část
Zprávy o archivních fondech
Marie Skopalová: Krajský soud Hradec Králové 1850–1949, s. 267–299

Výroční zpráva o činnosti archivu
Jitka Rychlíková: Výroční zpráva za rok 2008, s. 303–352
Jitka Rychlíková: Publikační činnost zaměstnanců SOA Zámrsk v roce 2008, s. 353–360