Menu Zavřeno

SPVA 14/2010

SPVA 14/2010Sborník prací východočeských archivů 14
Autor:
Martin Paukrt a redakce
Vydavatel: Státní oblastní archiv v Zámrsku
Místo vydání: Zámrsk
Rok vydání: 2010
ISBN: 978-80-254-9258-1
ISSN: 0231-6307
Cena: 183 Kč

 

OBSAH
I. Historická část
Studie a články
Renáta Růžičková – Tereza Siglová: Apelační soud a případy řešené v inkvizičním soudním řízení na pardubickém panství v 16.–18. století, s. 13–110

Edice a materiály
Jan Barták: Původní spisové registratury správy benediktinských panství Broumov a Police nad Metují 1709–1850, s. 113–136
Michael Skopal: Vzpomínky Zdenka Radslava Kinského na deklaraci české šlechty v září 1938 a jednání s prezidentem Benešem v květnu a červenci 1945, s. 137–151

Drobnosti
Štěpán Gilar: Pobělohorská rekatolizace adršpašského panství a kaple na Svatém kopečku u Zdoňova, s. 155–162
Oldřich Pakosta: Mohl být maďarský malíř Tivadar Mihály Kosztka-Csontváry (1853–1919) spřízněn s rodem Kostků z Postupic?, s. 163–168

Zprávy a recenze
Jan Pavlíček: O. Felcman (ed.) – F. Musil (ved. autor. kol.), Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526), Praha 2009, s. 171–174
Martin Paukrt: M. Skřivánek, Litomyšl 1259–2009 město kultury a vzdělávání, Litomyšl 2009, s. 175–176

II. Archivní část
Zprávy o archivních fondech
Michael Skopal: Velkostatek Borohrádek, s. 179–195
Kateřina Kovaříčková: Osobní fond Šolle Zdeněk, PhDr., s. 197–207
Zuzana Dubová: Mimořádný lidový soud Hradec Králové, s. 209–220
Marie Skopalová: Obvodní dopravní prokuratury Hradec Králové a Pardubice 1957–1960, s. 221–228

Metodika
Jitka Mládková: Problematika plísní ve Státním oblastním archivu v Zámrsku, s. 231–234

Kronika
Jiří Kuba: Přehled zaměstnanců centrály Státního oblastního archivu v Zámrsku v letech 1960–2010, s. 235–247

Výroční zpráva o činnosti archivu
Helena Pochobradská: Výroční zpráva za rok 2009, s. 251–318
Helena Pochobradská: Publikační činnost zaměstnanců SOA v Zámrsku v roce 2009, s. 319–330