Menu Zavřeno

SPVA 15/2011

SPVA 15/2011Sborník prací východočeských archivů 15
Autor:
Martin Paukrt a redakce
Vydavatel: Státní oblastní archiv v Zámrsku
Místo vydání: Zámrsk
Rok vydání: 2011
ISBN: 978-80-260-3583-1
ISSN: 0231-6307
Cena: 158 Kč

 

OBSAH
I. Historická část
Studie a články
Jan Hlavatý: Květnové povstání v Miletíně, s. 13–60

Edice a materiály
Kolektiv autorů: Pamětní záznamy do roku 1650 v matrikách východních Čech, s. 63–125
Jiří Kuba: Soupis východočeských urbářů – dodatky IV., s. 127–129
Martin Paukrt: Erbovní listiny ve Státním oblastním archivu v Zámrsku a okresních archivech Královéhradeckého a Pardubického kraje – dodatky II., s. 131–134

Drobnosti
Oldřich Pakosta: Méně známá deska s pernštejnskou erbovní pověstí v Litomyšli, s. 137–142
Michal Štorek: Identifikace obětí transportu smrti pohřbených na hřbitově v Zámrsku, s. 143–146

II. Archivní část
Zprávy o archivních fondech
Jiří Vozar: Velkostatek Chotěboř, s. 149–158
Hana Machatová: Pekárny a cukrárny bývalého Východočeského kraje, s. 159–163

Historie archivnictví
Eva Lukešová: Vývoj české archivní sítě od poloviny 19. století do současnosti, s. 167–213
Sylva Sklenářová: Vývoj Archivu Univerzity Hradec Králové, s. 215–219

Metodika
Helena Pochobradská: Jak na pořádání státních statků na příkladu z východních Čech, s. 223–252

Výroční zpráva o činnosti archivu
Helena Pochobradská: Výroční zpráva za rok 2010, s. 255–314
Helena Pochobradská: Publikační činnost zaměstnanců SOA v Zámrsku v roce 2010, s. 315–326