Menu Zavřeno

SPVA 16/2018

SPVA 16/2018Sborník prací východočeských archivů 16
Autor:
Martin Paukrt a redakce
Vydavatel: Státní oblastní archiv v Zámrsku
Místo vydání: Zámrsk
Rok vydání: 2018
ISBN: 978-80-906918-5-8
ISSN: 0231-6307
Cena: neprodejné


OBSAH
I. Historická část
Studie a články
Michal Severa: Kniha dluhopisů a přátelských smluv Liber obligationum et vadimoniorum ac successionum města Litomyšle z let 1581–1647, s. 13–32
David Novotný: Nad počátky kapucínského konventu v Chrudimi, s. 33–64
René Novotný: Pamětní kniha osady Velkolánské (Teichdorf) jako pramen ke studiu německého osídlení na Pardubicku v 18. a 19. století, s. 65–137
Jan Barták: Z historie měšťanského pivovaru v Polici nad Metují, s. 139–153

Edice a materiály
Martina Volšanská: Pečetní sbírka z Rodinného archivu Šliků, s. 157–186
Michal Severa: Pečeti východočeských evangelíků v době toleranční, s. 187–206
Martin Paukrt: Erbovní listiny ve Státním oblastním archivu v Zámrsku a okresních archivech Královéhradeckého a Pardubického kraje – dodatky III., s. 207–211

Zprávy a recenze
Michal Severa: Martin Janda, Smíšená úřední kniha polensko-přibyslavského panství. Urbář panství z roku 1636 a opisy zejdlicovských písemností z let 1597–1618 (diplomaticko-paleografický rozbor a edice pramene), Pavel Mervart, Červený Kostelec 2017, 535 s., s. 215–218

II. Archivní část
Zprávy o archivních souborech
Markéta Veselíková: Bubian František Maria, Dobruška (1621–1636), s. 221–234
Marie Skopalová: Archivní fondy lichevních soudů Hradec Králové a Jičín, s. 235–240
Marie Skopalová: „Matriky“ firem a jejich digitalizace ve Státním oblastním archivu v Zámrsku, s. 241–255

Kronika
Martin Paukrt: Publikační činnost zaměstnanců SOA v Zámrsku v letech 2011–2017, s. 259–296