Menu Zavřeno

SPVA 17/2021

SPVA 17/2021Sborník prací východočeských archivů 17
Autor:
Michal Severa a redakce
Vydavatel: Státní oblastní archiv v Zámrsku
Místo vydání: Litomyšl
Rok vydání: 2021
ISBN: 978-80-88338-04-8
ISSN: 0231-6307
Cena: neprodejné


OBSAH
Recenzované studie a články
Magdaléna Šustová: Romanopisec za katedrou. Pedagog Alois Jirásek, s. 13–26
Jana Vojtíšková – Radek Bláha: Středověký kostel a špitál sv. Antonína na Mýtském předměstí (Případová studie k zaniklým objektům bývalého královského věnného města Hradce Králové), s. 27–46
Matouš Jirák – Petr Vomáčka: Sjezd České lesnické jednoty v Ústí nad Orlicí v roce 1900 spojený s vycházkou do revíru Libchavy, s. 47–83
Michael Skopal: K identifikaci osvětimských židovských vězňů z evakuačního transportního vlaku 6226 pohřbených na hřbitovech ve Srubech a v Zámrsku, s. 85–124

Edice a materiály
Jaroslav Čáp: Genealogie náchodského rodu P. Josefa Františka Hurdálka (1747–1833), s. 127–169

Zprávy a recenze
Jana Vaňková: Medaile k životnímu jubileu docentky Věry Němečkové, s. 171–172
Michal Severa: Listiny litomyšlského biskupství a kapituly – archivní kulturní památka, s. 173–176
Michal Severa: Výstava o Františku Hoffmannovi ve Státním okresním archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli, s. 177–178
Josef Šrámek: Jindřich KUDRNA – Jana VAŇKOVÁ, Dekorace k rakousko-prusko-italské válce 1866, Hradec Králové 2021, 162 s., s. 179–182
Stanislav Konečný: Alois JIRÁSEK, Filosofská historie. Komentované vydání, (Regionální muzeum v Litomyšli – Městská galerie Litomyšl – Arbor vitae), Litomyšl 2021, 167 s., s. 183–185
Jaroslav Čáp: Jiří UHLÍŘ, Božena Němcová inspirací pro umění (1842–2020), výběrová bibliografie, Jaroměř 2021, vlastní náklad, 440 s., s. 187–188

Kronika
Jaroslav Čáp: Odešla Mgr. Lydia Baštecká, s. 191–193
Pavla Krejčová: Publikační činnost zaměstnanců SOA v Zámrsku v letech 2018–2020, s. 195–213