Menu Zavřeno

SPVA 18/2024

Sborník prací východočeských archivů 18
Autor: David Dospiva a redakce
Vydavatel: Státní oblastní archiv v Hradci Králové
Místo vydání: Hradec Králové
Rok vydání: 2024
ISBN: 978-80-88338-06-2 (Print)
ISBN: 978-80-88338-07-9 (On-line)
ISSN: 0231-6307 (Print)
ISSN: 3029-5955 (On-line)
Cena: neprodejné
Odkaz ke stažení: Sborník prací východočeských archivů 18 PDF 2,95 MB

OBSAH

Studie a články
Tereza Siglová: Obchod s gruntovními penězi v městečkách pardubického panství v 16. a 17. století, s. 13-52
Michal Frank: Komunální volby a zastupitelé v Litomyšli v letech 1914–1941, s. 53-108

Edice a materiály
Josef Kopecký: Až zavolá nás opět jednou vlast, tu odložíme práci a věrně následovati budeme praporu. Životní příběh Václava Mazala z Lezníka, příslušníka c. a k. pěšího pluku von Rummer č. 98, s. 111-177

Drobnosti
Oldřich Pakosta: Dva co nedoletěli. K životním osudům příslušníků Royal Air Force F/Sgt Františka Doležala a Sgt Josefa Sedláčka, s. 181-192

Zprávy a recenze
Workshop Aktuální problémy českého archivnictví (Michal Severa), s. 195-200
Stanislav KONEČNÝ, Svojanov. Pohled do historie hradu a panství, vlastním nákladem, Polička 2021, 368 s. (Jan Čížek), s. 201-203
Jan ČÍŽEK, 150 let pivovaru PRIMÁTOR, nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec 2022, 286 s. (Jaroslav Čáp), s. 205-207

Zprávy o archivních fondech
Osobní fond Sobotka Miroslav uložený ve Státním okresním archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli (Josef Kopecký), s. 211-216

Kronika
Mgr. Oldřich Pakosta jubilující (David Dospiva), s. 219-221
Publikační činnost zaměstnanců SOA v Hradci Králové v letech 2021–2022 (Pavla Krejčová), s. 223-234
Přehled autorů, s. 235