Menu Zavřeno

SPVA 2/1972

SPVA 2/1972Sborník prací východočeských archivů 2
Autor:
František Fajman a redakce
Vydavatel: Státní archiv v Zámrsku
Místo vydání: Zámrsk
Rok vydání: 1972
Cena: neprodejné

 

 

OBSAH
Kolektiv autorů: Východočeské archívy k 50. výročí založení KSČ a k volbám do zastupitelských orgánů, s. 7–11

Články
Jiří Sochr: O pečetích a změnách erbu města Havlíčkova Brodu, s. 13–31
Milan Václav Skřivánek: Horní podnikání Morzinů ve Svatém Petru, s. 33–103
Miloslav Šindlar – Jindřich Růžička: Hospodářské a společenské poměry na Poličsku ve druhé polovině minulého století ve světle písemností okresního soudu, s. 105–126

Materiály
Antonín Haas: Soupis privilegií měst a městeček ve Východočeském kraji od roku 1526, s. 127–220
Erik Bouza: Bohemika ve Státním archívu ve Wroclawi, s. 221–226
Zdeněk Bičík: Zaniklá osada Lepějovice (okres Pardubice), s. 227–240

Edice
Zdeněk Bičík: Inventář valské tvrze z roku 1695, s. 241–253