Menu Zavřeno

SPVA 3/1975

Sborník prací východočeských archivů 3
Autor:
František Fajman a redakce
Vydavatel: Státní oblastní archiv v Zámrsku
Místo vydání: Zámrsk
Rok vydání: 1975
Cena: neprodejné

 

 

OBSAH
Články
Jaroslav Honc: Cena půdy a výnos velkostatku Lanškrouna v letech 1420 až 1622, s. 9–61
Charlotte Fritzová – Jindřich Růžička: Španělský sňatek Vratislava z Pernštejna (1555), s. 63–77
Jindřich Růžička: Josef Václav Justin Michl-Drašar v zápase s úřady bachovského absolutismu, s. 79–98
Gustav Hofmann: Robotní reluice na panství Žleby a Nasavrky (diskusní příspěvek), s. 99–121
Dan Gawrecki: Německá dělnická strana a její trutnovský program, s. 123–140
Zdeněk Bičík: Pardubický 24. srpen 1944, s. 141–196

Materiály
Věra Sekotová: Prameny k vztahům českých zemí k evropským kulturním osobnostem (R. M. Rilke, K. Kraus, R. Musil, G. Kars), s. 197–210
František Zahrádka: Akrostich, objevený v jedné z písní o ruských vojscích z období napoleonských válek a vyřešení problému správného znění jejího textu, s. 211–215
Erik Bouza: Ivo Holl a východočeské archívnictví, s. 217–219
František Zahrádka: Vzpomínka na zesnulého Petra Pecha, s. 221–223