Menu Zavřeno

SPVA 4/1978

SPVA 4/1978Sborník prací východočeských archivů 4
Autor:
František Fajman a redakce
Vydavatel: Státní oblastní archiv v Zámrsku
Místo vydání: Zámrsk
Rok vydání: 1978
Cena: neprodejné

 

 

OBSAH
Články
Zdeněk Bičík: Příspěvky k letecké válce ve východních Čechách 1942–1945, s. 9–54
Josef Kmoníček: Ke vzniku, postavení a činnosti některých akčních výborů Národní fronty v letech 1948–1949 v bývalém Pardubickém kraji, s. 55–76
Josef Ptáček: K počátkům dělnického hnutí na Dobrušsku, s. 77–98
Vratislav Kejdana: Zářijové dny 1938 na Broumovsku, s. 99–109
Věra Hanušová: Poslední týdny války a květnové dny roku 1945 na Náchodsku, s. 111–132
Eliška Čáňová: Proticírkevní hnutí na Opočensku v roce 1732, s. 133–151
Jindřich Růžička: Italská cesta Jaroslava z Pernštejna roku 1559, s. 153–185
Miloš Kreps: Báňské a hutní podnikání na vrchlabském panství v 1. polovině 17. století, s. 187–207
Jiří Sochr: Haškův „Dobrý voják Švejk“ a jeho jevištní provedení roku 1922 v Havlíčkově Brodě, s. 209–220
Hana Rudová-Chocholoušková – Vladimír Ruda: Sobotecko v dobách husitského hnutí, s. 221–248

Materiály
Zbyněk Mrkos: Hudební badatelský průzkum ve Východočeském kraji, s. 249–253
Jaroslav Vaniš: K počátkům koutníkovského bádání, s. 255–263