Menu Zavřeno

SPVA 5/1984

SPVA 5/1984Sborník prací východočeských archivů 5
Autor:
František Schildberger a redakce
Vydavatel: Státní oblastní archiv v Zámrsku
Místo vydání: Zámrsk
Rok vydání: 1984
Cena: neprodejné

 

 

OBSAH
Články
Erik Bouza: Principy uplatňované v politice KSČ v období budování jednotných zemědělských družstev, s. 9–34
Miluše Benešová-Mandlíková – Jindřich Růžička: Komunista Karel Vaško z Poříčí u Litomyšle (1900–1942), s. 35–86
Jindřich Francek: K počátkům města Jičína, s. 87–95
Jaroslav Šůla: Stručné dějiny a topografie skláren v Orlických horách v období feudalismu, s. 97–188

Materiály
Milan Skřivánek: O hudbě na litomyšlských školách v 17. a 18. století, s. 189–207
Zdeňka Hledíková: Řád křižovníků s červeným srdcem ve středověku, s. 209–235
Josef Hartman: Z historie mlynářství na Chlumecku, s. 237–250

Zprávy
Jaroslav Vaniš: Fata morgana roku 1682 na Pardubicku?, s. 251–254
Karel Hromádka: Písemnosti města Kladska ve wrocławském archívu, s. 255–259