Menu Zavřeno

SPVA 6/1986

SPVA 6/1986Sborník prací východočeských archivů 6
Autor:
Anna Kratochvílová a redakce
Vydavatel: Státní oblastní archiv v Zámrsku
Místo vydání: Zámrsk
Rok vydání: 1986
Cena: neprodejnéOBSAH
Karel Hromádka: Úkoly východočeského archivnictví pro léta 1986–1990, rozpracované na základě XVII. sjezdu KSČ a vycházející ze zaměření Archívní správy MV ČSR, s. 9–19

Články
Josef Kmoníček: K některým problémům vývoje ve východočeské NF od března do července 1968, s. 21–36
Jiří Sochr: Sokol a dělnická tělovýchova na Havlíčkobrodsku, s. 37–52
Miroslav Chauer: Vznik a vývoj německého nacionalistického hnutí na Lanškrounsku do 1. světové války, s. 53–92
Milan Skřivánek: František Jelínek – historik Litomyšle, s. 93–148
Bedřich Půža: Škola a učitelé v životě Poličky druhé poloviny 19. století, s. 149–186
Marie Sochrová: Městská škola v Havlíčkově Brodě v době předbělohorské, s. 187–234
Karol Bílek: Cechy města Sobotky, s. 235–264

Materiály
Jiří Málek: Případ cikánských děvčat potrestaných v Náchodě roku 1726–27, s. 265–282
Karel Hromádka: Pozoruhodná památka – Rodinný archív Piccolomini (1431–1881), s. 283–300
Jindřich Růžička – Oldřich Turčín: Náchodský archivář PhDr. Erik Bouza, s. 301–307