Menu Zavřeno

SPVA 8/2000

SPVA 8/2000Sborník prací východočeských archivů 8
Autor:
Tomáš Šimek a redakce
Vydavatel: Státní oblastní archiv v Zámrsku
Místo vydání: Zámrsk
Rok vydání: 2000
ISBN: 80-238-6622-2
ISSN: 0231-6307
Cena: neprodejné


OBSAH

Studie
Tomáš Šimek: Státní oblastní archiv v Zámrsku. 40. výročí vzniku, s. 5–21
Václav Bůžek: Vratislav z Pernštejna mezi Prahou, Litomyšlí a Vídní (Ke zpravodajskému přínosu listů české a moravské šlechty), s. 24–36
Jiří Úlovec: Zaniklá tvrz ve Starých Smrkovicích, s. 38–73
Štěpán Gilar – Ludmila Kesselgruberová: Neznámý Andreas. A. Rozmberg a výzdoba Orlickoústeckého kancionálu, s. 74–99
Josef Ptáček – Jaroslav Šůla: Andreáš Neuman z Ryglic a Löwensteina, hejtman opočenského panství, s. 100–116
Ivo Navrátil: Tiskárny kartonů v Turnově v první polovině 19. století, s. 117–147
Milena Lenderová: Východní Čechy a Francie, s. 148–173
Zdeněk Bezecný: Sidi a Mary (přátelství Sidonie Nádherné a Marie Dobřenské), s. 174–178
Lydia Baštecká: Historiografie a dějepisci Náchoda a Náchodska, s. 179–193
Oldřich Šeda: K historii zaniklé firmy Josef Šeda, Továrna na hospodářské stroje v Dobrušce (1895–1948), s. 194–222

Materiály
Jiří Kuba: Soupis východočeských urbářů – dodatky, s. 224–236