Menu Zavřeno

SPVA 9/2004

SPVA 9/2004Sborník prací východočeských archivů 9
Autor:
Petr Zimmermann a redakce
Vydavatel: Státní oblastní archiv v Zámrsku
Místo vydání: Zámrsk
Rok vydání: 2004
ISBN: 80-239-5119-X
ISSN: 0231-6307
Cena: 107 Kč

 

OBSAH
Studie a články
Michael Skopal: Series ducum et regum Bohemiae, necnon episcoporum et archiepiscoporum Pragensium (K otázce stáří pramene Dobnerovy datace založení řádové komendy johanitů na Malé Straně), s. 13–75
Martin Paukrt: Mincovní činnost Jana z Pernštejna v Kladsku (Analýza dosavadního stavu pramenů a literatury), s. 77–88
Jaroslav Šůla: První dvě privilegia města Opočno, s. 89–104
Milan Novotný: Tajní evangelíci z Horek u Litomyšle za rekatolizace v 17. a 18. století, s. 105–132
Aleš Valenta: K finanční situaci české šlechty v polovině 18. století (Chlumečtí Kinští za sedmileté války), s. 133–161
Jiří Šouša – Jaroslav Šůla: Příprava československých měditiskových bankovek v hodnotě 50 Kčs a 100 Kčs v letech 1952 (1962) až 1965 (Dovršení úsilí československé vlády o vydání mírových, definitivních hlubotiskových bankovek po II. světové válce), s. 163–196

Materiály
Jiří Kuba: Seminář k Broumovskému urbáři, s. 199–201
Tomáš Šimek: Ilustrovaný Broumovský urbář z roku 1676, s. 203–215
Jaroslav Čechura: Významný barokní regionalista Johann Georg Hesselius, s. 217–225
Václav Pitucha: Lingvistické poznámky k výstavbě textu Broumovského urbáře, s. 227–242

Zprávy
Marie Burešová: Sbírka starých tisků ve Státním okresním archivu v Ústí nad Orlicí, s. 245–250