Menu Zavřeno

SPVA Supplementum 2/1998

SPVA Supplementum 2/1998Sborník prací východočeských archivů, Supplementum 2
Loscani a Chamaré o východočeském plátenictví. Studie o hospodářské politice habsburské monarchie mezi slezskými válkami a válkou sedmiletou a edice korespodence z let 1754–1757
Autor:
Bohumír Smutný
Vydavatel: Státní oblastní archiv v Zámrsku
Místo vydání: Zámrsk
Rok vydání: 1998
ISBN: 80-238-2273-X
ISSN:
Cena: neprodejné