Menu Zavřeno

Potřebuji informace, ale nemám možnost navštívit archiv

1. Základní informace
Badatelský dotaz může být vyřízen bez nutnosti osobní návštěvy v archivu. Dotaz podaný „na dálku“ je třeba dobře specifikovat a vzít v úvahu, že při osobním bádání v archivu je možné operativně reagovat na doplňující dotazy a neočekávaná zjištění. Odpovědi na dotazy podané „na dálku“ jsou většinou zpoplatněné (od poplatků jsou vesměs osvobozeny například úřady), zatímco bádání v badatelně je zdarma.
U některých typů dotazů musí archiv spolehlivě identifikovat žadatele a poskytnutí informace je v řadě případů vázáno též na souhlasy dotčených fyzických osob, které musí archiv dohledat a oslovit, což může být velmi komplikovaný proces. To platí především pro dotazy směřující na osobní údaje.

2. S čím Vám můžeme pomoci
V případě nejistoty poradíme, na který archiv se máte obrátit.
Poskytujeme podle příslušného ceníku služeb PDF 1,65 MB analogové nebo digitální kopie, výpisy a opisy archiválií, náročnější dotazy podle tohoto ceníku vyřizujeme dle kapacitních možností archivu a formou placené rešerše. Objednaná rešerše je zasílána po zaplacení faktury (proces je administrativně náročný, takže oproti e-shopům to nejde tak rychle).

3. S čím Vám nemůžeme pomoci
Za badatele archiválie nepřekládáme z cizích a do cizích jazyků.
Zjišťujeme jen údaje nacházející se v archiváliích v péči našeho archivu, neprovádíme dohledávání u jiných paměťových institucí a úřadů ani v jiných zdrojích informací.
Neposuzujeme pravost archiválií ani pravdivost údajů v nich obsažených.

4. Jak postupovat?
Co nejlépe si připravit svůj dotaz.
Zájemce o získání informací z archiválií může učinit podání na příslušný archiv:
– prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou),
– prostřednictvím datových schránek archivu,
– elektronicky prostřednictvím elektronických podatelen archivu (e-mailem),
– telefonicky a osobně na podatelnách archivu v úředních hodinách.

5. Na koho se obrátit?
Na organizační útvary archivu podle územní příslušnosti – viz Kontakty.

6. Legislativa
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění.

7. Formulář žádosti o informace
Postup:
1. Klikněte na níže uvedený odkaz příslušného formuláře.
2. Formulář si stáhněte a uložte na svůj počítač (nelze jej editovat přímo na našich stránkách).
3. Formulář vyplňte a v případě, že je to nutné, jej opatřete elektronickým podpisem.
4. Formulář odešlete k nám do archivu elektronicky:
– prostřednictvím datových schránek archivu (viz Kontakty), nebo
– elektronicky prostřednictvím elektronických podatelen archivu (e-mailem) – adresa se zadává automaticky podle toho, který útvar archivu vyberete.

Obecný formulář pro jakýkoli dotaz na informace z archiválií pro:

fyzické osoby,

podnikající fyzické osoby,

právnické osoby.