Menu Zavřeno

Nález dokumentů nebo archiválií

1. Základní informace
Nálezy opuštěných dokumentů jsou výjimečné, ale v každém případě je třeba zjistit, zda nalezené dokumenty nemají trvalou hodnotu. To provádí příslušný archiv.

2. S čím Vám můžeme pomoci
Provádíme z moci úřední výběr archiválií z nalezených dokumentů.

3. S čím Vám nemůžeme pomoci
Přejímáme do péče pouze vybrané archiválie, nikoli všechny nalezené dokumenty.
Tištěné knihy, noviny, časopisy a podobné dokumenty nejsou do archivu obvykle přejímány. Pokud přeci jen mají pro archiv významnou informační hodnotu a nebyly vybrány jako archiválie, přejímají se do archivní knihovny podle knihovního zákona (viz životní situaci Darování nebo prodej dokumentů do archivu).
Trojrozměrné dokumenty jsou vybírány jako archiválie jen zcela výjimečně – zpravidla, když se vážou k jinému dokumentu, který je vybrán (například vyznamenání a dekret o jeho udělení).

4. Jak postupovat?
V případě nálezu opuštěných dokumentů, které by mohly mít trvalou hodnotu, se obrátit na příslušný archiv.

5. Na koho se obrátit?
Na organizační útvary archivu podle územní příslušnosti a typu původce – viz Kontakty.

6. Legislativa
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.