Menu Zavřeno

Spisová rozluka

1. Základní informace
Spisová rozluka se provádí v mezních situacích jako je zrušení původce, zásadní reorganizace, změna držitele dokumentů, významná změna spisové služby a formy jejího vedení apod. Při zániku veřejnoprávního původce převezme jeho spisovnu, popř. správní archiv jeho právní nástupce, zřizovatel nebo subjekt, na něhož přechází působnost zaniklého. Postup spisové rozluky musí být upraven ve spisovém řádu.

2. S čím Vám můžeme pomoci
Původcům poskytujeme zdarma potřebné konzultace.
V případě potřeby dohlížíme na provedení spisové rozluky.

3. S čím Vám nemůžeme pomoci
Nemůžeme za Vás provádět spisovou rozluku.
Nemůžeme do archivu přejímat a ukládat dokumenty bez trvalé hodnoty (např. mzdové listy) a dokumenty, které nemají prošlé skartační lhůty.

4. Jak postupovat?
Zákonem určené subjekty zasílají příslušnému archivu před zahájením rozluky plán jejího provedení.
Vyřízené dokumenty s uplynulými skartačními lhůtami se zařadí do skartačního řízení (viz životní situaci Skartační řízení včetně elektronického).
Vyřízené dokumenty, jimž neuplynula skartační lhůta, zařadí původce do své spisovny nebo správního archivu nástupce rušeného původce. Nedohodnou-li se nástupci, rozhoduje příslušný archiv, který dohlíží na provádění skartačního řízení.
Nevyřízené dokumenty a spisy zaniklého veřejnoprávního původce převezme ten, na nějž přechází jeho působnost, proti předávacímu seznamu.

5. Na koho se obrátit?
Na organizační útvary archivu podle územní příslušnosti a typu původce – viz Kontakty.

6. Legislativa
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.