Menu Zavřeno

Jak se daří stromům svobody z roku 2018?

Dne 28. října 2018 jsme slavili 100 let od vzniku samostatné Československé republiky. S oslavami samostatnosti je tradičně spjat zvyk vysazování stromů svobody. Také archiváři ze Státního oblastního archivu v Zámrsku se před třemi lety k této tradici připojili.

Jeden ze stromů svobody byl v rámci celostátního projektu zasazen 26. října 2018 přímo v areálu archivu v Zámrsku. Připomeňme přání, které zaznělo v jednom z proslovů: „Přeji této lípě, ale i celé jubilující republice, aby vyrůstaly a stály na pevných a zdravých kořenech, na kterých můžeme budovat nejen prosperující zemi, společnost, kulturu, ale i zdravý patriotismus.“

U příležitosti oslav připravili archiváři z naší oblasti také výstavu archiválií a na její slavnostní zahájení do Státního okresního archivu Pardubice s sebou přivezli vodu ze čtrnácti řek a říček východních Čech. Tou pak zalili lípu svobody, která byla dne 25. října 2018 slavnostně vysazena v Dachově u Miřetic.

Jak je možno vidět na přiložených fotografiích, oběma lípám se dosud daří dobře.